Budget van 130,8 miljoen euro voor investeringsfonds ‘Duurzame landbouw’

03-07-2024 JOURE – In juli 2021 is het investeringsfonds duurzame landbouw van start gegaan als een pilot ter ondersteuning van land- en tuinbouwbedrijven die omschakelen naar een integraal duurzame bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar kringloop-, biologische- of natuur inclusieve landbouw. Bij het fonds kunnen boeren onder gunstige voorwaarden financiering aanvragen voor investeringen die zij doen bij een integrale omschakeling. Na een pilotfase komt er een budget van 130,8 miljoen euro voor beschikbaar. Dat meldt minister Adema van LNV aan de Tweede Kamer. 

Gedurende de pilot zijn er 194 aanvragen binnengekomen bij het Nationaal Groenfonds. Van deze aanvragen voldeden er 113 aan alle voorwaarden. Met een gemiddelde omschakellening van 290.000 euro per bedrijf is de verwachting dat het volledige fondsvermogen van 31 miljoen van de pilot wordt uitgezet. In combinatie met verplichte cofinanciering zorgt de pilotfase voor 142 miljoen euro aan investeringsplannen voor de omschakeling naar duurzame land- en tuinbouw.

Op basis van de ervaringen uit de pilotfase, advies uit de evaluatie van het eerste
pilot jaar en input vanuit de beoordelingscommissie heeft Adema besloten het investeringsfonds voort te zetten en daarvoor in totaal een budget van 130,8 miljoen euro, inclusief uitvoeringskosten beschikbaar te stellen met daarbij een aanpassing op enkele  punten:

  • Openstelling van het structurele fonds van juni 2024 tot juni 2034 met een mogelijkheid tot een verlenging van 5 jaar.
  • Het beheer en de uitvoering van het fonds ligt bij het Nationaal Groenfonds.
  • De maximale leensom wordt verhoogd van 400.000 euro naar 500.000 euro in totaal per landbouwonderneming.
  • Landbouwers beneden 40 jaar komen in aanmerking voor een steunpercentage van maximaal 70%.
  • De beschikbare middelen worden revolverend ingezet om zo de hoeveelheid leningen die in totaal wordt verstrekt te maximaliseren.
  • Beoordeling van de verduurzamingsplannen zal plaatsvinden aan de hand van een beoordelingscommissie en algemeen beschikbare informatie over kritische prestatie-indicatoren.