De raad vergadert op 10 juli 2024

03-07-2024 JOURE – De gemeenteraad vergadert op woensdag 10 juli (raadsvergadering). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur.

Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de agenda en per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of weer terug kijken.

Onderwerpen
– Nieuwe locatie nieuwbouw IKC Sint Nyk en bekostiging huisvesting kinderopvang binnen IKC
– Adviesaanvraag 1e fase uitbreiding Ecopark de Wierde bij het adres de Dolten 11 te Heerenveen
– Nota Grondbeleid 2024-2028, Nota uitgifte Snippergroen en Notitie Grondprijsbeleid 2024-2028
– Volkshuisvestingsprogramma De Fryske Marren 2024-2028
– Toestemmingsprocedure wijziging Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West 2e fase
– Wensen en bedenkingen concept Energievisie
– Jaarstukken 2023
– Ontwerp-vvgb voor het transformeren van een garage tot een woning aan ‘t Leeg 6 te Lemmer
– Woningbouwproject Rotsterhaule – Sintjohannesga
– Ontwerpweigering voor de omgevingsvergunning projectplan Boomstoelen rond het Tsjûkemar
– Bevriezing 10% huurverhoging gemeentelijke binnensportaccommodaties
– Zienswijzeprocedure ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Fumo
– Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
– Wijziging Centrumgemeenteregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF) 2022