Fryslân moet meer doen tegen ondermijning

20-05-2024 JOURE – Criminele netwerken hebben bijna vrij spel op het Friese platteland. Ze vormen daarmee een bedreiging voor de rechtsstaat. Dat staat in het rapport Ondermijning in Fryslân. De gemeenten en de Provincie maken zich steeds meer zorgen over de toenemende ondermijnende activiteiten.

In sommige gebieden zijn de inkomens laag. Daardoor zijn die gebieden aantrekkelijk voor criminelen. Daar komt bij dat in Fryslân een groot buitengebied is waar in verhouding weinig mensen wonen. Dat maakt het opsporen van criminele activiteiten, zoals de productie van drugs, lastig.

Friesland heeft een goede infrastructuur. De wegen zijn goed en er havens beschikbaar waar gebruik van kan worden gemaakt. Dat maakt de provincie, met name de buitengebieden, ideaal voor criminele activiteiten. Om daar iets tegen te doen moet beter samengewerkt worden. Informatie moet worden gedeeld en ook de coördinatie tussen politie en gemeenten moet beter.

Een ander aandachtspunt is dat inwoners zich beter bewust moeten zijn van de gevaren van zulke activiteiten. Zo zijn er al meerdere drugslaboratoria ontploft en zorgt het dumpen van drugsafval voor ernstige milieuproblemen.

Aanbevelingen
Een van de aanbevelingen is dan ook om meer toezicht in te voeren. Het kan gaan om mensen die zich bezighouden met handhaving, maar ook met milieu toezicht. Volgens de onderzoekers is er in alle Friese gemeenten behoefte aan meer capaciteit. Daarnaast moten gemeenten snel aan de slag moeten met de aanpak van drugsproductie en -gebruik. Er moet voorlichting komen op scholen, in de horeca en onder toeristen om te voorkomen dat ze drugs gebruiken. Gemeenten moeten ook meer aan de slag om meer duidelijkheid te verschaffen bij ambtenaren en het onderling communiceren van bevindingen.