Mestputten komen niet leeg

20-05-2024 JOURE – Mestdistributiebedrijven hebben een teleurstellende ronde voor mest toepassen achter de rug. Ze noemen de markt problematisch. Het lukte niet om de mestputten te legen. Soms zitten de putten zelfs nog helemaal vol. Het natte voorjaar heeft er voor gezorgd dat akkerbouwers veel minder drijfmest toepasten dan een jaar eerder. 

Begin dit jaar werd er al gewaarschuwd dat mestputten leegmaken niet zou gaan lukken. Die waarschuwing werd gedaan op basis van de aangescherpte mestregels, waardoor er veel plaatsingsruimte voor mest verdween op een moment dat de mestputten al veel voller zaten dan gebruikelijk.

De mestafzetprijzen schommelen rond de 30 euro per kuub, maar de vraag is hoelang die prijs nog kan stand houden. Als de mest niet weg kan worden veehouders gedwongen keuzes te maken. Dat betekent dat ze schuren leeg zullen laten staan of hun veestapel inkrimpen. Er zijn al melkveebedrijven waar dit gebeurt. Bovendien neemt de plaatsingsruimte de komende jaren verder af door het afbouwen van de derogatie.

De komende weken beperkt de mestafzet zich tot het toepassen op grasland. Daarna volgt de vraag hoe de gewassen in juli en augustus van het land komen. Mostert raadt ondernemers die actief zijn in mesttransport aan om een zorgvuldig goed debiteurenbeheer te voeren.