Officiële bekendmakingen week 20 (2024)

17-05-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

16-05-2024 – Pôlle 12, 8463 TJ Rotsterhaule: aanvraag omgevingsvergunning verwijderen van 3 bomen. (Z.792385)

16-05-2024 – Sluisweg 11A, 8531 DJ Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van vier bedrijfsunits in één bedrijfsgebouw. (Z.792383)

16-05-2024 – Lemmer (LMR01) D 125: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning realiseren van een opslag systeem (tijdelijk voor 30 jaar) zonnepark Lemsterhoek. (Z.785506)

16-05-2024 – Tsjerkewei 26, 8581 KB Elahuizen: aanvraag omgevingsvergunning wijzigen van een eerder verleende vergunning (OV 20230304). (Z.792032)

16-05-2024 – Buren 20, 8536 TJ Oosterzee: aanvraag omgevingsvergunning vervangen van het dak en dakvorm . (Z.792635)

16-05-2024 – Ontwerp gewijzigde Omgevingsvisie gemeente De Fryske Marren

16-05-2024 – Opheffing van het adres in Nederland

16-05-2024 – Jongebuorren 3 A te Terherne: verleende terrasvergunning (TV 20240009)

15-05-2024 – Prinses Margrietkanaal te Spannenburg: verleende evenementenvergunning organiseren van het EK dobbervissen (EV 20240018)

15-05-2024 – Kempenaerlaan 13, 8521 KP Sint Nicolaasga: verleende omgevingsvergunning bouwen van een dakkapel. (Z.777453)

15-05-2024 – Middenweg 105 te Bantega: verleende evenementenvergunning organiseren van een trekkertrek wedstrijd (EV 20240047)

15-05-2024 – De Fryske Marren – EK dobbervissen – Prinses Margrietkanaal te Spannenburg

15-05-2024 – Verzoeklocatie 2024050801871, Nijehaske (NEK00) H 767: melding Opslaan van grond en baggerspecie. (Z.792377)

15-05-2024 – Marwei 130, 8508 RH Delfstrahuizen, Verzoeklocatie 2024040100091: melding melden van brandveilig gebruik . (Z.787030)

15-05-2024 – Straatweg 82, 8531 PZ Lemmer: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.792027)

13-05-2024 – Nijehaske (NEK00) K 1343: melding opslaan van grond of baggerspecie. (Z.792160)

13-05-2024 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 15 mei 2024

13-05-2024 – Voorgenomen grondverkoop aan Liander N.V.

13-05-2024 – Lemmer (LMR01) A 11822: melding opslaan van grond en baggerspecie. (Z.792024)

13-05-2024 – Plattedijk te Lemmer: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.791794)

10-05-2024 – Treasurystatuut 2024

10-05-2024 – Rectificatie: Zitting gemeentelijk stembureau Verkiezingen Europees Parlement 2024