Officiële bekendmakingen week 19 (2024)

10-05-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

10-05-2024 – Plattedijk te Lemmer: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.791794)

10-05-2024 – Treasurystatuut 2024

10-05-2024 – Rectificatie: Zitting gemeentelijk stembureau Verkiezingen Europees Parlement 2024

10-05-2024 – Lemsterpad 56 te Lemmer: verleende vergunning uitbreiden van het bedrijfsgebouw (OV 20230740)

08-05-2024 – Hoge Zomerdijk 5 te Joure: verleende evenementenvergunning organiseren van een slottoernooi met barbecue op het terrein van SC Joure (EV 20240062)

08-05-2024 – Ludgerusstraat 5, 8561 BP Balk: aanvraag omgevingsvergunning verwijderen van een stuk draagmuur. (Z.791348)

08-05-2024 – Menno van Coehoornbos en Meerenstein 3 te Wijckel: verleende evenementenvergunning organiseren van kleintje dorpsfeest Wijckel (EV 20240060)

08-05-2024 – Harichsterdyk 3 A te Harich: verleende evenementenvergunning organiseren van het dorpsfeest Harich-Ruigahuizen(EV 20240065)

08-05-2024 – Bestemmingsplan Teroele – Troelstraweg 27 (Rectificatie publicatie 01-05-2024)

08-05-2024 – Markt 13, 8531 EA Lemmer:(legalisatie) aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een bovenwoning. (Z.790971)

08-05-2024 – Sietze Hepkemalaan 22, 8521 DH Sint Nicolaasga: melding brandveilig gebruik. (Z.791660)

08-05-2024 – Strjitwei 26 te Tjerkgaast: verleende vergunning bouwen van een bedijfsloods (OV 20240006)

08-05-2024 – Pollux 10, 8531 NV Lemmer: verleende omgevingsvergunning vergroten van de bestaande dakkapel. (Z.781901)

08-05-2024 – Pampusstraat 2, 8531 KA Lemmer: verleende omgevingsvergunning plaatsen van tijdelijke woonunits t.b.v. renovatie woningen Parkstraat. (Z.788229)

06-05-2024 – Balk (BAL00) K 748: melding Kleinschalig tanken van voertuigen. (Z.791322)

06-05-2024 – Zitting gemeentelijk stembureau Verkiezingen Europees Parlement 2024

06-05-2024 – Agenda Petear

06-05-2024 – Balk (BAL00) N 1209: melding herstellen van de bermen langs de N359. (Z.791345)

06-05-2024 – Langweer (LWR02) P 421: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit. (Z.790235)

03-05-2024 – Welstandsnota De Fryske Marren 2024

03-05-2024 – Roerdomp 11, 8532 AE Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een carport. (Z.790772)

03-05-2024 – Troelstraweg 5, 8524 DK Teroele: verleende omgevingsvergunning ontgraven van het haventje en de aanleg van een damwand met steigers. (Z.780448)

03-05-2024 – Wielenlaan 85, 8526 GK Boornzwaag: verleende omgevingsvergunning uitbreiden van de recreatiewoning. (Z.783368)