Officiële bekendmakingen week 18 (2024)

03-05-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

03-05-2024 – Langweer (LWR02) P 421: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit. (Z.790235)

03-05-2024 – Welstandsnota De Fryske Marren 2024

03-05-2024 – Roerdomp 11, 8532 AE Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een carport. (Z.790772)

03-05-2024 – Troelstraweg 5, 8524 DK Teroele: verleende omgevingsvergunning ontgraven van het haventje en de aanleg van een damwand met steigers. (Z.780448)

03-05-2024 – Wielenlaan 85, 8526 GK Boornzwaag: verleende omgevingsvergunning uitbreiden van de recreatiewoning. (Z.783368)

02-05-2024 – Buorren 8A Elahuizen: weigering omgevingsvergunning voor het verbouwen en verduurzamen van het gebouw tot woning (OV 20230450)

02-05-2024 – Tjongerpad 14 te Delfstrahuizen: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240033)

02-05-2024 – Herema State te Joure: verleende evenementenvergunning organiseren van het Hemelvaartfestival (EV 20240063)

02-05-2024 – terrein naast de Doarpsfinne te Rotsterhaule: verleende evenementenvergunning houden van dorpsfeest Sintjohannesga/Rotsterhaule (EV 20240002)

02-05-2024 – De Merk 13 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240032)

02-05-2024 – Verzoeklocatie 2024030701012, Lemmer (LMR01) A 12047: verleende omgevingsvergunning plaatsen van een damwand. (Z.783714)

02-05-2024 – route door de gemeente de Fryske Marren: verleende evenementenvergunning organiseren van de onbeperkte elfstedentocht (EV 20240046)

02-05-2024 – Hooilanden 4, 8531 XN Lemmer: melding opslaan van gevaarlijke stoffen, anders dan organische peroxiden, in verpakking. (Z.790806)

02-05-2024 – Leeuwarderweg 10004, 8501 ZD Joure: aanvraag omgevingsvergunning wijzigen van de dakopbouw. (Z.790603)

01-05-2024 – Marderleane 21, 8572 WG Rijs: aanvraag omgevingsvergunning (BOPA) ontwikkelen van een hotel met bijhorende terreininrichting. (Z.790627)

01-05-2024 – Nabij de Arke te Lemmer, Oosterzee (OTZ00) D 3163: verleende omgevingsvergunning plaatsen van een zwaluwtil. (Z.782644)

01-05-2024 – De Stelle 18, 8501 MT Joure: verleende omgevingsvergunning realiseren van een uitbouw en het vergroten van de dakkapel. (Z.786039)

01-05-2024 – Bestemmingsplan Sondel Beuckenswijkstraat 60

01-05-2024 – Wytikkersfeart en Spoekhoekster-Feart, Balk (BAL00) L 1625, Balk (BAL00) L 753, Balk (BAL00) L 766, Balk (BAL00) L 925, Balk (BAL00) L 751, Balk (BAL00) L 1360: verleende omgevingsvergunning voorberei

01-05-2024 – Sint Odulphusstraat 33, 8574 SW Bakhuizen: aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden van de woning. (Z.790324)

01-05-2024 – Ontwerpbestemmingsplan Teroele – Troelstraweg 27

01-05-2024 – Strjitwei 26 te Tjerkgaast: verleende vergunning bouwen van een bedijfsloods (OV 20240006)

01-05-2024 – Jaarverslag leerplicht 2022-2023

01-05-2024 – De Ljip 1, 8502 DJ Joure: verleende omgevingsvergunning vervangen van de carport en garage. (Z.780416)

01-05-2024 – De Dobbe 1, 8561 EJ Balk: verleende omgevingsvergunning (BOPA) voor het verbouwen/uitbreiden van de woning. (Z.776214)

01-05-2024 – Jetze Veldstraweg 89, 8514 CN Ouwster-Nijega: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.790644)

01-05-2024 – De Fryske Marren – muziekevenement Plein Plezier – Balk

01-05-2024 – Hoofdweg 30 te Echten: verleende omgevingsvergunning plaatsen van een A3-informatiepaneel (t.b.v. project “Ferhalen te plak”) . (Z.786379)

01-05-2024 – Terhorne (THN00) A 3350, Terhorne (THN00) A 2283: melding bermen ophogen i.v.m. het aangelegde fietspad. (Z.790613)

01-05-2024 – Balk (BAL00) L 1701: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning aanleggen van oppervlaktewater, inclusief een waterretentiegebied. (Z.782198)

29-04-2024 – Heemstrastraat te Sint Nicolaasga, Langweer (LWR02) A 4030: melding aanbrengen van riolering. (Z.790335)

29-04-2024 – Gemeente De Fryske Marren

29-04-2024 – Agenda raadsvergadering

29-04-2024 – It Kromme Far 75, 8512 AK Broek: melding realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. (Z.790318)

29-04-2024 – Hollandiastraat 120, 8517 HK Scharsterbrug: melding aanleggen van een golfplaatsilo. (Z.790208)

29-04-2024 – Marrekrite Greate Griene SN29e: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.790050)

26-04-2024 – Molenweg 5, 8501 BE Joure: melding leeghalen van het plantvak en aanbrengen van nieuwe grond. (Z.790032)

26-04-2024 – Balk (BAL00) E 3496: melding leeghalen van plantvakken en aanbrengen van nieuwe grond. (Z.790036)

26-04-2024 – Koevorderhuis 6, 8525 DN Langweer: melding ophogen van de kade. (Z.790058)

26-04-2024 – Jousterweg 18, 8466 RE Nijehaske: aanvraag omgevingsvergunning ophogen/verbouwen van het huis. (Z.790095)

26-04-2024 – Buren 31, 8536 TH Oosterzee: aanvraag omgevingsvergunning wijzigen van de gevel. (Z.790097)