De raad vergadert op 8 mei 2024

03-05-2024 JOURE – De gemeenteraad vergadert op woensdag 8 mei (raadsvergadering). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur.

Onderwerpen in de raadsvergadering zijn:

 • Denkrichtingen Lelylijn
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenparken A7
 • Programma Economie
 • Herstelactie tarieventabel voor de Verordening leges 2024
 • FUMO ontwerpbegroting 2025
 • Vaststelling bestemmingsplan Oudemirdum – Skouleane 2
 • Vaststelling bestemmingsplan Lemmer – Frieslandpark Brekkenweg
 • Vaststellen bestemmingsplan De Griene Leane 3 te Rijs
 • Woningbouwproject Build to Order (BTO) Ouwsterhaule
 • Ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een schuur aan de Westeind 3 A in Oosterzee
 • Begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 schoolbestuur Ambion
 • Begroting 2024 schoolbestuur VariO