Vaccin tegen het blauwtongvirus goedgekeurd voor gebruik

28-04-2024 JOURE – Minister Adema van LNV heeft door middel van een versnelde procedure een vaccin tegen het blauwtongvirus goedgekeurd voor gebruik. Dit heeft hij besloten na een positief advies van het Bureau Diergeneesmiddelen van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en het College toelating diergeneesmiddelen. Het vaccin is geproduceerd door de Spaanse farmaceut Syva. De verwachting is dat er binnen enkele dagen tot een week 1 miljoen doses vaccins beschikbaar zijn voor de Nederlandse markt.

Op verzoek van de minister van LNV is er gebruik gemaakt van een versnelde beoordeling, zodat het vaccin zo snel mogelijk beschikbaar kon komen voor de Nederlandse markt. De toestemming voor gebruik wordt alleen gegeven zodra er voldoende informatie beschikbaar is over de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. De farmaceut heeft de effectiviteit van het vaccin getest op een diermodel dat is gefinancierd door het ministerie van LNV en ontwikkeld door het Wageningen Bioveterinary Research.

Naar verwachting zijn binnen enkele dagen tot een week 1 miljoen doses vaccins beschikbaar. Twee weken later volgt er naar verwachting nog een batch van 1 miljoen doses vaccins. De vaccins worden geleverd aan de groothandel waar dierenartsen deze kunnen kopen, die vervolgens een afspraak inplannen met de dierhouders om te vaccineren.

Het vaccin is voor zowel schapen als runderen beschikbaar. Er zijn rond de 1 miljoen schapen in Nederland waarvoor per schaap één dosis vaccin nodig is. Runderen moeten twee keer worden gevaccineerd, met een tussenperiode van enkele weken voordat ze optimaal beschermd zijn. Dit betekent dat er binnen enkele weken voldoende vaccins beschikbaar zijn om alle schapen te vaccineren en een groot deel van de runderen.

De sector heeft, mede op basis van de adviezen van de Deskundigengroep Dierziekten, een strategie opgesteld om de vaccins te verdelen. De hoop is dat de komende periode voldoende gevaccineerd kan worden om grote besmettingen in de zomer te voorkomen. De verwachting is dat er nog meer doses vaccin geproduceerd gaan worden door de farmaceut en dat ook nog ander vaccin op de markt komt.

NVWA: ‘Gebruik het Duits autogeen vaccin voor blauwtong niet’
De NVWA is bekend met berichtgeving over een Duits autogeen vaccin tegen het blauwtongvirus serotype 3, ANIVAC BTV-3 en de mogelijke inzet hiervan in Nederland. Dit gaat in tegen het besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van vorige week dat dit vaccin niet in Nederland ingezet mag worden omdat de risico’s niet bekend zijn. Het vaccin is namelijk niet uitvoerig getest op veiligheid en werkzaamheid.

De NVWA begrijpt dat de behoefte voor een blauwtongvaccin groot is, maar het toedienen van dit autogene vaccin is verboden in Nederland. Op het moment dat het vaccin toch wordt toegediend lopen dierenartsen risico op een bestuurlijke boete van 5.000 euro en een rapportage voor het Veterinair Tuchtcollege.  In een aantal Duitse deelstaten was goedkeuring voor gebruik van dit autogene vaccin. Inmiddels is bekend dat de Duitse producent alle geleverde batches heeft teruggeroepen. Het blijkt dat het vaccin niet veilig is en dat de dieren blauwtong kunnen krijgen van het vaccin.