Minder asielverzoeken, meer na reizigers in eerste kwartaal

28-04-2024 JOURE – In het eerste kwartaal van 2024 dienden bijna 9 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland in. Dat is 31 procent minder dan in het laatste kwartaal van 2023. Het aantal na reizigers nam met 3 procent toe. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In vergelijking met een jaar eerder, het eerste kwartaal van 2023, kwamen er zowel meer asielzoekers (+ 29 procent) als na reizigers (+62 procent).

Van de bijna 9 duizend eerste asielverzoeken werd bijna een derde ingediend door mensen uit Syrië (2,9 duizend). Dat is 39 procent minder dan in het laatste kwartaal van 2023 en 86 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Meer mensen uit Irak deden een eerste asielverzoek (1,2 duizend) dan in vorige kwartalen. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023 is het aantal eerste asielverzoeken van Irakese mensen met 80 procent toegenomen. Maar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dat een stijging van 543 procent. Na Syrië en Irak kwamen de meeste eerste asielverzoeken van mensen uit Turkije (495) en Jemen (470).

Een derde van de Irakese asielzoekers jonger dan 18
De meeste mensen die in het eerste kwartaal van 2024 een eerste asielverzoek indienden, waren jonger dan 35 jaar. Een kwart was jonger dan 18 jaar. Van alle mensen uit Irak die een verzoek indienden, was een derde minderjarig.

Vaak zijn het mannen die een eerste asielverzoek indienen. Zo werd drie kwart van alle eerste asielverzoeken in het eerste kwartaal gedaan door een man. Bij asielzoekers uit Syrië en Jemen lag dit percentage hoger; respectievelijk 85 en 83 procent.

Meer na reizigers uit Syrië en Jemen
Veruit de meeste nareizende familieleden kwamen uit Syrië (2,3 van de in totaal 3,1 duizend). Andere landen waar na reizigers verhoudingsgewijs vaak vandaan kwamen zijn Jemen (225), Turkije (145) en Irak (85). Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar verdubbelde het aantal uit Syrië (+ 111 procent), en het aantal nareizende familieleden uit Jemen verdrievoudigde bijna (+ 181 procent). In het eerste kwartaal van 2024 waren 6 op de 10 na reizigers vrouwen. Iets meer dan de helft van hen was jonger dan 18 jaar.