Rijk geeft 4 miljoen voor 15 projecten in kleinere kernen

25-04-2024 JOURE – Elf Friese gemeenten ontvangen samen in totaal circa €4 miljoen van het Rijk uit de zogeheten Woningbouwimpuls-regeling (WBI). De inspanning om gezamenlijk tot een aanvraag te komen, ook wel de ‘Kleine Kernen Aanpak’ genoemd, leidt tot de financiële haalbaarheid van vijftien woningbouwplannen. 

Met de succesvolle aanvraag draagt het Rijk voor de helft van de financiële tekorten van de projecten bij. De andere helft zullen gemeenten zelf financieren. De provincie Fryslân heeft de gezamenlijke aanvraag ondersteund, zowel procesmatig als inhoudelijk. De bijdrage uit van het Rijk zorgt er voor dat er meer betaalbare woningen kunnen worden gebouwd in Fryslân. In totaal gaat het om 708 woningen in elf gemeenten. 

“Dit is in boppeslach foar Fryslân en tige wichtich foar alle plattelânsregio’s yn Nederlân. Dit hat in driuwtsjil-effekt foar nije regelingen. Wy hawwe der oardel jier mei dwaande west en we binne der tige grutsk op dat it no slagge is, want soks is unyk yn Nederlân,” zo zeggen gedeputeerde Sijbe Knol, wethouder Chris van Hes van De Fryske Marren, bestuurlijk trekker vanuit de VFG, en wethouder Bert Koonstra, wethouder in Noardeast-Fryslân. Deze laatste gemeente diende de aanvraag in namens de elf gemeenten.

Om een subsidieaanvraag te kunnen doen, die past bij de schaal van projecten op het Friese platteland, moest de regeling worden aangepast. De aangepaste regeling paste echter nog steeds niet. In december heeft de provincie en gemeenten daarom afspraken gemaakt met de minister waardoor het mogelijk was om met elf gemeenten toch een goede aanvraag te kunnen doen. 

De volledige Kamerbrief over de WBI (externe link)