Officiële bekendmakingen week 16 (2024)

19-04-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

19-04-2024 – Verordening minima De Fryske Marren 2024

19-04-2024 – Herema State 5 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van het pand (maakt onderdeel uit van de grootschalige ver- en nieuwbouw Heremastate 1 en het bijbehorende terrein ontwerp) (OV 20230728)

19-04-2024 – Rectificatie: Start en finish bij Hoge Zomerdijk 5 te Joure: verleende evenementenvergunning organiseren van de 16 dorpentocht (fietstocht met meerdere afstanden) op 9 mei 2024 (EV 20240017)

19-04-2024 – Herema State 1 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van het gemeentehuis (OV 20230090)

18-04-2024 – Trintel 7, 8531 PR Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning vervangen van kozijnen, en vervangen van het dak v.d. woning en garage. (Z.788942)

18-04-2024 – Grote Beer 17, 8531 MK Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. (Z.788796)

18-04-2024 – Tsjillânleane 34, 8525 GR Langweer: aanvraag omgevingsvergunning verlengen van de tijdelijke vergunning voor een zorgunit. (Z.788811)

18-04-2024 – De Poel 1, 8502 TT Joure: verleende omgevingsvergunning plaatsen van 3 vlaggenmasten. (Z.781277)

18-04-2024 – Jan Schotanuswei 108, 8567 HH Oudemirdum: melding reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten. (Z.788941)

18-04-2024 – Dobbeleane 16, 8521 KR Sint Nicolaasga, Verzoeklocatie 2024041500270: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een tuinhuisje. (Z.788791)

18-04-2024 – Vierhuisterweg 27, 8507 CG Rohel: verleende omgevingsvergunning (BOPA) voor het vervangen van de huidige ark. (Z.783964)

18-04-2024 – Straatweg/Taanderij te Lemmer, OTZ00-D-3231: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfswoning en bedrijfspand (Z.781728)

17-04-2024 – Beuckenswijkstraat 17 te Sondel: verleende vergunning slopen van de bestaande bijgebouwen en verbouwen van de bestaande woning (OV 20230222)

17-04-2024 – Jousterweg 203 te Oudehaske: verleende vergunning wijzigen van de voorgevel (LEGALISATIE) (OV 20230545)

17-04-2024 – Plústerdyk 7 a te Broek: verleende evenementenvergunning organiseren van het openlucht concert aan en op het water van Hesston College Choir (EV 20240039)

17-04-2024 – Midstraat 173 te Joure: verleende terrasvergunning (TV 20240004)

17-04-2024 – Lange Ekers 13 te Oudehaske: verleende evenementenvergunning houden van Concours Hippique Joure (EV 20240028)

17-04-2024 – Tsjamkedykje te Balk: melding graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit. (Z.788771)

17-04-2024 – Middenpaed 6 te Bakhuizen: verleende vergunning realiseren van een erker/aanbouw aan de zuid-west gevel (OV 20230607)

17-04-2024 – Badweg 4 te Oudehaske: verleende vergunning realiseren van appartementen binnen het bestaande pand (OV 20230384)

17-04-2024 – Beuckenswijkstraat 2833, 8565 GN Sondel: verleende omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden van de recreatiewoning d.m.v. een berging. (Z.779828)

17-04-2024 – Plattedijk 30, 8531 PD Lemmer : aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een kleine windmolen. (Z.788607)

17-04-2024 – Slotermeer 1 en 1 A te Joure: verleende vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20230606)

17-04-2024 – Verlaet ter hoogte van nummer 2-4 in Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20240010)

17-04-2024 – Pasteurweg 10, 8503 AB Joure: aanvraag omgevingsvergunning vervangen van de bestaande gevelpui en plaatsen van een verdiepingsvloer. (Z.788627)

17-04-2024 – Oasingaleane 6, 8525 EL Langweer: verleende omgevingsvergunning (BOPA) voor het verhuren van het bijgebouw als B&B. (Z.780212)

17-04-2024 – Scheen 75, 8501 HC Joure: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van de woning aan de achterzijde. (Z.788363)

17-04-2024 – Opheffing van het adres in Nederland van: T. Ehimare

16-04-2024 – Vastgesteld bestemmingsplan Ouwsterhaule

16-04-2024 – Grevenweg 10WM1, Vegelinsoord: melding Toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.788690)

16-04-2024 – Opheffing van het adres in Nederland van: M. Amati

16-04-2024 – Plattedijk 30, 8531 PD Lemmer, Verzoeklocatie 2024041101221: melding plaatsen van een kleine windmolen. (Z.788680)

16-04-2024 – Opheffing van het adres in Nederland van: P.O. Idoko

16-04-2024 – Vastgesteld bestemmingsplan Vegelinsoord

16-04-2024 – Breedschar 2, 8538 XC Bantega: melding Toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.788382)

15-04-2024 – Noed 45A, 8521 NT Sint Nicolaasga: melding ophogen van de tuin. (Z.788430)

15-04-2024 – Agenda Petear

15-04-2024 – Europese Verkiezingen 2024: Locaties verkiezingsborden gemeente De Fryske Marren

15-04-2024 – Siemen de Jongstrjitte 7, 8561 DN Balk: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel op linker zijdakvlak. (Z.788109)

15-04-2024 – Troelstraweg 7, 8524 DK Teroele: melding ophogen van de tuin en dempen van de resterende sloot. (Z.788437)

15-04-2024 – Havenstraat 4, 8574 SE Bakhuizen: aanvraag omgevingsvergunning wijzigen van de voorgevel. (Z.788108)

15-04-2024 – Agenda Petear

15-04-2024 – Morseweg 13, 8503 AH Joure: melding Starten van een metaalbewerkingsbedrijf 1. (Z.788465)

15-04-2024 – De Vervening 37, 8465 RE Oudehaske: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van de woning d.m.v. het plaatsen van een kap op de garage. (Z.788224)

12-04-2024 – Groenvisie 2023-2027