Tosken yn in nije tiid 2025-2028

19-04-2024 JOURE – Kunst en cultuur voor alle Friezen. In het bijzonder kinderen en jongeren. Lees onze ambities in de nieuwe cultuurnota ‘Tosken yn in nije tiid 2025-2028’. Hier vindt u de bijbehorende financiële tabel.

Ons uitgangspunt voor de komende jaren is dat het beleven en maken van kunst en cultuur voor iedereen in Fryslân toegankelijk moet zijn en dat ons cultuuraanbod aantrekkelijk is voor bezoekers. Alleen dan komen de persoonlijke, maatschappelijke en artistiek-inhoudelijke waarden van cultuur goed tot hun recht. Dat uitgangspunt maken we concreet in de volgende vier ambities:   

  1. Alle Friezen hebben toegang tot kunst en cultuur, in het bijzonder kinderen en jongeren.  
  2. Kunst en cultuur verrijken onze provincie. Een kwalitatief hoogwaardig aanbod, waar zowel inwoners van Fryslân als bezoekers van kunnen genieten, staat voorop.  
  3. Talent vindt binnen en buiten onze provinciegrenzen volop de ruimte om zichzelf te ontplooien en te laten zien.  
  4. Culturele instellingen, en in het bijzonder musea, vertellen het verhaal van Fryslân aansprekend en op een actuele manier.  

Op 19 juni 2024 bespreekt Provinciale Staten de cultuurnota 2025-2028 ‘Tosken yn in nije tiid’ in de Statenvergadering.