Geen aanpassing in derogatievrije zone rondom Natura 2000-gebieden

20-04-2024 JOURE – Een meerderheid in de Tweede Kamer is het eens om de  derogatievrije zone rondom Natura 2000-gebieden die nu is vastgesteld op 250 meter, terug te brengen naar maximaal 100 meter. Minister Adema LNV meldt aan de Tweede Kamer dat hij geen uitvoering kan geven aan dat verzoek.

Het nu aanpassen van de afstand van de derogatievrije zone zou betekenen dat wordt afgeweken van de afspraken die hierover zijn gemaakt met de Europese Commissie, stelt Adema. De aanwijzing van de derogatievrije zones is een implementatie van een bindende bepaling in de derogatiebeschikking en is afgestemd met de Europese Commissie.

Het afwijken van de gemaakte afspraken zou de gehele derogatiebeschikking op het spel zetten en zou zelfs kunnen betekenen dat Nederland geen gebruik meer kan maken van de begunstigende voorwaarden ervan en dan per direct al zou moeten terugvallen op een maximale gift van 170 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest op grasland.