Officiële bekendmakingen week 14 (2024)

05-04-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

05-04-2024 – Fahrenheitweg 13, 8503 AE Joure: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.787231)

05-04-2024 -Gerben Bootsmastraat 51, 8531 EN Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning aanbrengen van dakisolatie en het vervangen van de enkele beglazing. (Z.787233)

05-04-2024 -Verzoeklocatie 2024040300503, Balk (BAL00) A 1937: melding opslaan van grond of baggerspecie bij depot Pypsterstikke Balk. (Z.787319)

05-04-2024 -Marwei 80, 8508 RG Delfstrahuizen: melding toepassen van grond. (Z.787226)

05-04-2024 -Aanpassen parkeerschijfzone centrum Joure

05-04-2024 -Boarnsweachsterdyk 44, 8526 GB Boornzwaag: aanvraag omgevingsvergunning vergroten van de woning. (Z.783047)

04-04-2024 – Jousterweg 164 te Oudehaske: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20230779)

04-04-2024 – Meerweg, Van Swinderenstraat en Raadhuisstraat te Balk: verleende evenementenvergunning organiseren van Koningsdag op de Meerweg met een vrijmarkt op de Van Swinderenstraat en Raadhuisstraat en het organiseren van Balk Vaart in het centrum van Balk (EV 20240034)

04-04-2024 – Bovenkruier 19 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20230752)

04-04-2024 – Boarnsweachsterdyk 44, 8526 GB Boornzwaag: verleende omgevingsvergunning vergroten van de woning. (Z.777994)

04-04-2024 – Verzoeklocatie 2024032900616, Langweer (LWR02) M 281: melding lokaal ophogen kering Langweerdervaart en Slingerrak. (Z.787015)

04-04-2024 – Boekebeamstrjitte 22 t/m 28 (even) te Lemmer : verleende vergunning bouwen van 4 rijwoningen (OV 20230755)

04-04-2024 – Oosterzee (OTZ00) P 53: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.787014)

04-04-2024 – op het terrein naast de Doarpsfinne in Rotsterhaule: verleende evenementenvergunning organiseren van een mudrun door de landerijen, een gezamenlijke maaltijd en feestelijke afsluiting (EV 20240012)

04-04-2024 – Bestemmingsplan Rotstergaast – Schoterweg 48-50

04-04-2024 – Lyklamawei 59 te Nijemirdum: verleende vergunning uitbreiden van de eerste verdieping (OV 20230767)

04-04-2024 – It Súd 30 te Broek: verleende vergunning bouwen van een woning (wijziging van een eerder verleende vergunning OV 20210436) OV 20230665

04-04-2024 – Jousterweg 164 te Oudehaske: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20230779)

04-04-2024 – Verzoeklocatie 2024032900605: melding lokaal ophogen kering Langweerdervaart en Slingerrak. (Z.787012)

04-04-2024 – De Vervening 37, 8465 RE Oudehaske: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van de woning d.m.v. het plaatsen van een kap op de garage. (Z.786356)

04-04-2024 – Slotweg 5, 8521 MA Sint Nicolaasga: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een tijdelijke kantoorunit. (Z.786261)

03-04-2024 – Verzoeklocatie 2024032501372, Sint Johannesga (JHN00) E 82: aanvraag omgevingsvergunning vervangen van de voetgangersbrug. (Z.786368)

03-04-2024 – Wijziging functie fietspad Straatweg Noord te Lemmer

03-04-2024 – Verzoeklocatie 2024032700837, Joure (JRE00) A 8911: aanvraag omgevingsvergunning vervangen van de voetgangersbrug . (Z.786598)

03-04-2024 – Lemmer (LMR01) D 125: aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een opslag systeem (tijdelijk voor 30 jaar) zonnepark Lemsterhoek. (Z.785506)

03-04-2024 – Oosterzee (OTZ00) L 468: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een A3-informatiepaneel (t.b.v. project “Ferhalen te plak”) . (Z.786379)

03-04-2024 – Bytling 5, 8493 KJ Terherne: aanvraag omgevingsvergunning vervangen en vergroten van bestaand bijgebouw, en uitbreiden hoofdgebouw . (Z.786582)

03-04-2024 – Hoogemieden 3, 8531 XM Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een tinyhouse. (Z.786260)

03-04-2024 – Pampusstraat 2, 8531 KA Lemmer : verleende omgevingsvergunning (BOPA) voor het plaatsen van tijdelijke woonunits t.b.v. renovatie woningen Parkstraat. (Z.782665)

02-04-2024 -BENOEMING LID VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE DE FRYSKE MARREN

02-04-2024 -de Fryske Marren – Koningsdag en Balk Vaart – Balk

02-04-2024 -Parkstraat 26 t/m 126 Lemmer,

02-04-2024 -de Fryske Marren – opening watersportseizoen – Terherne

02-04-2024 -Agenda raadsvergadering

02-04-2024 -De Bûterkamp 3, 8567 LM Oudemirdum: melding realiseren van een opslagplaats t.b.v. vaste mest. (Z.786519)

02-04-2024 -Langweer (LWR02) O 338: melding Toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.786407)

02-04-2024 -Subsidieregeling AED De Fryske Marren