Proefsamenwonen in de bijstand

03-04-2024 JOURE – Het college heeft de ‘’Beleidsregels kennismakingsperiode Participatiewet De Fryske Marren 2024’’ vastgesteld. Inwoners met een bijstandsuitkering kunnen tijdens een proefperiode van zes maanden samenwonen, zonder financiële gevolgen.

De Fryske Marren wil mensen met een bijstandsuitkering de kans geven om samen te wonen op proef. Daarom vond er in 2023 een pilot kennismakingsperiode plaats. Tijdens deze pilot mochten mensen met een bijstandsuitkering gaan samenwonen met hun partner, zonder dat dit direct negatieve gevolgen had voor hun uitkering.

Een simpele en regelluwe oplossing
In het zoeken naar de menselijke maat en maatwerk in de uitvoering van de Participatiewet is het nu structureel mogelijk dat in De Fryske Marren inwoners met een bijstandsuitkering op proef kunnen samenwonen. Er zijn verschillende samenstellingen die in aanmerking komen voor de kennismakingsperiode, ook (stief-)broer(s) en/of zus(sen) kunnen kijken of het bij hun past om samen te wonen. Het gaat hier om een eenvoudige aanpassing binnen de bestaande regels. Het college streeft met de mogelijkheid voor samenwonen op proef naar een simpele en regelluwe oplossing.

Meer menselijke maat in bijstand
Met deze proefperiode nemen we een drempel weg voor bijstandsgerechtigden die willen samenwonen. Op deze manier kunnen inwoners vanuit persoonlijke vrijheid keuzes maken over hun toekomst, zoals hun woonsituatie. Het college hoopt dat de regeling voor een kleine groep veel impact heeft. Samenwonen kan positief bijdragen aan het welbevinden van betrokkenen en daarmee ook de mogelijkheden om deel te nemen aan participatie- en/of re-integratietrajecten. In het kader van maatwerk en kansengelijkheid breiden we de regeling uit en maken de kennismakingsperiode graag breder van toepassing.

Verruiming van de voorwaarden
De kennismakingsperiode wordt verruimd van vier naar zes maanden. Inwoners van De Fryske Marren kunnen deze extra tijd gebruiken voor het regelen van bijvoorbeeld het opzeggen van (huur)contracten, overschrijving BRP en regelen van school voor kinderen. Tijdens deze eerste zes maanden wordt de bijstandsuitkering niet verlaagd.