Impact van blauwtongbesmettingen in kaart gebracht

28-03-2024 JOURE – Royal GD heeft een rapport opgesteld van het onderzoek dat is gedaan om beter zicht te krijgen op de impact van een besmetting met het blauwtongvirus serotype 3 op bedrijven met schapen runderen of melkgeiten. In totaal zijn 5 schapenbedrijven, 5 melkveebedrijven en 3 geitenbedrijven in het midden en noorden van Nederland 13 weken lang gevolgd door veterinaire specialisten. Op elk van deze bedrijven was vlak na de start van de studie, in oktober, een besmetting met blauwtong vastgesteld.

De resultaten van de studie geven meer inzicht in de impact van blauwtong op de gezondheid van schapen, runderen en geiten. De verschijnselen die zijn geregistreerd tijdens de studie komen voor het overgrote deel overeen met de verschijnselen gemeld in de literatuur en zijn bekend van andere serotypes van blauwtong.

De morbiditeit en mortaliteit wisselde sterk tussen de bedrijven en ook tussen de verschillende diersoorten. De ernst van de verschijnselen is bij schapen heel erg hoog met bijna 75% van de klinisch zieke dieren die zijn bezweken aan de ziekte. Op rundvee en geitenbedrijven was de ernst wisselend maar ook daar werden ernstig zieke dieren waargenomen. Hier werd echter geen enorme toename in sterfte gezien.

Het percentage dieren met antistoffen aan het einde van de studie op zowel de rundvee-, geiten- als schapenbedrijven zijn relatief laag en zijn bij schapenbedrijven gedurende de uitbraak periode eerder gedaald dan gestegen door de hoge sterfte bij zieke dieren.

Op basis van deze resultaten zijn er aanwijzingen dat het mogelijk is dat er in de Nederlandse veestapel nog veel dieren aanwezig zijn die de infectie nog niet doorgemaakt hebben. Deze dieren zijn nog onbeschermd tegen een eventuele nieuwe infectie met het blauwtongvirus van het serotype 3 in 2024.