1 op de 8 tachtigplussers woont al halve eeuw op hetzelfde adres

28-03-2024 JOURE – Begin 2023 was de doorsnee woonduur het hoogst bij 78-jarigen. Zij woonden op dat moment bijna 25 jaar op hun huidige adres. Bij minstens 1 op de 8 tachtigplussers was dit 50 jaar of langer. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Woonbase.

De tijd die mensen op hun huidige adres wonen, ook wel woonduur genoemd, neemt toe naarmate mensen ouder worden. Wanneer jongeren 18 jaar zijn, daalt de woonduur omdat zij vanaf die leeftijd vaak het ouderlijk huis verlaten. Bijvoorbeeld omdat zij op zichzelf of met anderen gaan wonen, bijvoorbeeld in een studentenhuis. Jonge vrouwen verlaten vaak eerder het ouderlijk huis dan jonge mannen. Hierdoor hebben 18- tot 27-jarige vrouwen vaak een kortere woonduur dan mannelijke leeftijdsgenoten.

Vrouwen op middelbare leeftijd iets langere woonduur dan mannen
Tot 70 jaar gaat de woonduur van mannen en vrouwen ongeveer gelijk op. Tussen de 30 en 65 jaar hebben vrouwen een iets langere woonduur dan mannen. Dit komt vooral voor in heterorelaties, waarin vrouwen vaak jonger zijn dan hun partner. Bijvoorbeeld: als een 35-jarige vrouw gaat samenwonen met haar 40-jarige man, dan woont de vrouw op het moment dat zij 40 jaar is langer op hetzelfde adres.

Mannen blijven op latere leeftijd langer op hetzelfde adres wonen dan vrouwen
Vanaf 70-jarige leeftijd ontstaat er een verschil. Mannen wonen vanaf dat moment langer op het huidige adres dan hun vrouwelijke partner. Dit komt omdat vrouwen vaak langer leven dan de man. Dus als de man overlijdt, verhuist de vrouw die achterblijft over het algemeen vaak naar een kleinere woning of naar een instelling.

Verschil woonduur met partner
Bij heteroparen trekt de vrouw vaker in bij de man dan andersom. Hierdoor komt het vaker voor dat de man een langere woonduur op het huidige adres heeft dan de vrouw. Dit komt het vaakst voor bij vrouwen onder de dertig jaar. Zo woont 22 procent van deze vrouwen korter op hun huidige adres dan haar mannelijke partner. Bij 10 procent van de samenwonende heteroparen waarvan de vrouw jonger is dan 30 jaar, woont de vrouw langer op het huidige adres dan de man.

Van de samenwonende heterostellen, waarvan of de man of de vrouw jonger is dan dertig jaar, heeft 67 procent van deze stellen dezelfde woonduur. Bij man-man-paren is dit 37 procent, en bij vrouw-vrouw-paren 40 procent. Relatief grote leeftijdsverschillen komen vaker voor bij paren van gelijk geslacht.

50 jaar of langer op hetzelfde adres
Begin 2023 woonde 1 op de 8 80-plussers al 50 jaar of langer op hetzelfde adres. Dit kwam het meest voor in Staphort (31 procent). Maar ook in landelijke gemeenten, zoals Tubbergen (26 procent), Dinkelland (27 procent) en Losser (25 procent), komt dit vaker voor.

1 op de 2 kinderen nooit verhuisd
Begin 2023 was 1 op de 3 kinderen tot 18 jaar die in Wassenaar of Bloemendaal woonden nog nooit verhuisd. In Urk, Tubbergen en Staphorst gold dat voor 2 op de 3 kinderen. Landelijk gezien is 1 op de 2 kinderen nooit verhuisd.

Woonduur per gemeente
De woonduur per gemeente is sterk afhankelijk van de leeftijd van de inwoners. Dit is een reden waarom de woonduur in stedelijke gebieden korter is. Een korte woonduur kan ook komen door de aantrekkingskracht van de gemeente, de aanwezigheid van onderwijsinstellingen, werkgelegenheid of door grote nieuwbouwprojecten.