Officiële bekendmakingen week 12 (2024)

22-03-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

22-03-2024 – Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Lemmer – Tramdijk Oost Fase 3

22-03-2024 – Gaestdyk 52, 8522 MX Tjerkgaast: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.785232)

21-03-2024 – Utbuorren 27, 8493 MA Terherne: aanvraag omgevingsvergunning wijzigen van de gevel en het plaatsen van twee dakkappellen. (Z.781978)

20-03-2024 – Marwei 80 te Delfstrahuizen: vergunning voor het bouwen van een werktuigenberging, nr. OV 20230783/Z.774273

20-03-2024 – Boarnsweachsterdyk 25, 8526 GA Boornzwaag: melding realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. (Z.780799)

20-03-2024 – Straatweg 52 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240023)

20-03-2024 – Doraweg 5 te Lemmer: vergunning voor het verbouwen/uitbreiden van de ligboxenstal, nr. OV 20230650/Z.768223

20-03-2024 – Kooiweg 1 A te Lemmer: vergunning voor het vergroten van de ligboxenstal, nr. OV 20230725/Z.772370

20-03-2024 – De Brink (plein) te Oudemirdum: Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20240008/Z.776167

20-03-2024 – Molier 8 te Sint Nicolaasga: vergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning, nr. OV 20220578/Z.718992

20-03-2024 – Oosterzee (OTZ00) D 3173: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfspand. (Z.784873)

20-03-2024 – Balk (BAL00) L 1701: aanvraag omgevingsvergunning aanleggen van oppervlaktewater, inclusief een waterretentiegebied. (Z.782198)

20-03-2024 – Roggemole 10 A 1 t/m 10 A 10 te Lemmer: vergunning voor het bouwen van een bedrijfspand, nr. OV 20230448/Z.757558

20-03-2024 – Liemdobben 5, 8567 HV Oudemirdum: verleende omgevingsvergunning legaliseren van de bijgebouwen . (Z.776247)

20-03-2024 – Streek 155 te Rotsterhaule: vergunning voor het bouwen van een nieuwe stal, nr. OV 20230738/Z.773437

20-03-2024 – Herman Gorterstraat 5 te Balk: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240022)

20-03-2024 – Brekkenweg 10 te Lemmer: verleende evenementenvergunning organiseren van een Pinksterfeest (EV 20240001)

20-03-2024 – Marsicht 5 A te Elahuizen: vergunning voor het verbouwen en verduurzamen van de recreatiewoning, nr. OV 20230596/Z.765952

20-03-2024 – De Brink (plein) te Oudemirdum: verleende evenementenvergunning organiseren van Brinkfest (EV 20240008)

20-03-2024 – Ige Galamawei 24, 8582 KT Oudega: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van lichtmasten rondom het hoofveld. (Z.784876)

20-03-2024 – Westerse Dijk 1 te Delfstrahuizen: vergunning voor het bestaande loopstal uitbreiden met vier stuks melkrobots en een zadelkap, nr. OV 20230584/Z.765275

20-03-2024 – Hoge Zomerdijk 1 te Joure: verleende evenementenvergunning organiseren van de 16 dorpentocht (fietstocht met meerdere afstanden) (EV 20240017)

20-03-2024 – Troelstraweg 5, 8524 DK Teroele: aanvraag omgevingsvergunning ontgraven van het haventje en de aanleg van een damwand met steigers. (Z.780448)

20-03-2024 – Opheffing van het adres in Nederland van: M. Belksma

19-03-2024 – Markant 54, 8561 HD Balk: aanvraag omgevingsvergunning vergroten van het bijgebouw. (Z.784413)

18-03-2024 – Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente De Fryske Marren 2024

18-03-2024 – Voornemen aangaan overeenkomsten percelen landbouwgrond

18-03-2024 – Zijlroede 24, 8531 PJ Lemmer: melding gesloten bodemenergiesysteem. (Z.780419)

18-03-2024 – Agenda Petear

18-03-2024 – Midstraat 78, 8501 AS Joure: aanvraag omgevingsvergunning wijzigen van de bestemming naar daghoreca. (Z.784382)

15-03-2024 – Jeugdketenbeleid Gemeente De Fryske Marren 2023-2027

15-03-2024 – Balk (BAL00) M 4936: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.784386)