De Matthäus-traditie in Joure

22-03-2024 JOURE – Op Palmzondag organiseert de Stichting Passie voor de Kunst in de Hobbe van Baerdt Tsjerke te Joure onder leiding van Jan Vermaning een uitvoering van de Matthäus Passion. Deze Matthäus heeft in tegenstelling tot andere uitvoeringen een intiem karakter. Het publiek krijgt de indruk ondergedompeld te worden in de muziek van Bach door de opstelling in de breedte en doordat Jan Vermaning bewust heeft gekozen voor een koor en orkest in een kleinere bezetting en voor een gloedvolle uitvoering met veel nuance. Hierbij is het streven om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke uitvoering te blijven zoals Bach die bedoelde in versie van 1736. Kortom, een intieme benadering van een groots werk. 

De Mattäus Passion is er voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om mee te helpen, bij te dragen of te komen luisteren. De ‘mienskip’ (Fries voor: gemeenschap) betrekken is daarom een van onze doelen. De volgende uitvoering van onze Matthäus Passion is op Palmzonzondag 24 maart 2024 om 19.30 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke te Joure. Voor €50,00 wordt je lid bij Passie voor de Kunst.