Officiële bekendmakingen week 11 (2024)

15-03-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

15-03-2024 – Midstraat 78, 8501 AS Joure: aanvraag omgevingsvergunning wijzigen van de bestemming naar daghoreca. (Z.784382)

15-03-2024 – Jeugdketenbeleid Gemeente De Fryske Marren 2023-2027

15-03-2024 – Balk (BAL00) M 4936: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.784386)

15-03-2024 – Instellen 30 km per uur-zone in Broek Zuid

14-03-2024 – Gaestdyk 37, 8522 MX Tjerkgaast: verleende omgevingsvergunning rooien van 3 bomen. (Z.778566)

14-03-2024 – Oosterzee (OTZ00) L 1003: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een schuurwoning. (Z.783914)

14-03-2024 – Lunenburgpaed 10, 8563 AX Wijckel, Verzoeklocatie 2024021600397: aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen van een stacaravan. (Z.780455)

14-03-2024 – Langweer (LWR02) K 114: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.784147)

14-03-2024 – Balk (BAL00) L 1906: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.784242)

14-03-2024 – Verzoeklocatie 2024030500698, Langweer (LWR02) P 421: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een tijdelijke zorgunit. (Z.783250)

14-03-2024 – Nijehaske (NEK00) K 1303: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.784208)

14-03-2024 – Nummer 1, 8528 DT Dijken, Langweer (LWR02) M 796: verleende omgevingsvergunning (BOPA) voor het legaliser­en van 2 vakantie-appart­ementen. (Z.775653)

14-03-2024 – Tsjamkedykje 82, 8561 HA Balk: aanvraag omgevingsvergunning vergroten van de dakkapel op de recreatiewoning. (Z.783740)

14-03-2024 – Oosterzee (OTZ00) H 292: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.783895)

13-03-2024 – Wijckelerweg 172 A te Sloten: verleende evenementenvergunning organiseren van het Koningsdagconcert Maestro van Oranje (EV 20240050)

13-03-2024 – Lemmer, nabij industrieterrein Lemsterhoek: het realiseren van een energie opslag systeem tijdelijk voor 30 jaar (OV 20220526)

13-03-2024 – Straatweg/Taanderij te Lemmer (kadastrale Aanduiding: Otz00/D/3192): verleende vergunning het bouwen van een bedrijfswoning, nr. OV 20230470/Z.758660

13-03-2024 – Buorren 36 te Langweer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240014)

13-03-2024 – De Swan 2 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230765)

13-03-2024 – Meerweg 4 te Balk: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240021)

13-03-2024 – Eeltsjebaes 50 te Joure: verleende geluidsontheffing in verband met een verjaardagsfeest (GO 20240001)

13-03-2024 – De Hege Bouwen 2 A te Nijemirdum: verleende vergunning bouwen van een vervangende ontvangstloods (OV 20230729)

13-03-2024 – Streek 155 te Rotsterhaule: verleende vergunning bouwen van een nieuwe stal (OV 20230738)

13-03-2024 – tegen over Aldewei 1 te Oudega: verleende evenementenvergunning organiseren van de Elf Steden Oldtimer Rally (EV 20240026)

13-03-2024 – Midstraat 53 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240013)

13-03-2024 – Fonteinwei 21 te Oudemirdum: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240017)

13-03-2024 – Master Bodestrjitte te Nijemirdum: verleende evenementenvergunning organiseren van Keningsfeest Nijemirdum (Koningsdag) (EV 20240010)

13-03-2024 – Sondelerdyk 7 GEM te Sondel (gemaal Grasfennen Sondel): verleende vergunning verwijderen van het oude gemaal Grasfennen en realiseren van een nieuw gemaal nabij de huidige locatie (OV 20230745)

13-03-2024 – Hege Simmerdyk 5 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240015)

13-03-2024 – Jousterweg 29, 8465 PA Oudehaske: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.783913)

13-03-2024 – Polderboskdyk 37 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240018)

13-03-2024 – Nieuwe straatnamen te Lemmer

12-03-2024 – Nieuwe straatnaam te Bantega

12-03-2024 – Langweer (LWR02) K 1067, Langweer (LWR02) K 1164: melding toepassen van grond voor het ophogen van het terrein. (Z.783471)

11-03-2024 – Verordening op de heffing en de invordering bedrijveninvesteringszone kernwinkelgebied Lemmer

11-03-2024 – Oosterzee (OTZ00) D 3173: melding ontgraven van grond t.b.v. een nieuw pad/weg. (Z.783343)

11-03-2024 – Agenda raadsvergadering

11-03-2024 – Verkiezingen Europees Parlement: Stemmen vanuit het buitenland

08-03-2024 – Tolhûswei 5, 8501 ZP Joure: verleende omgevingsvergunning voor het restylen van het pand. (Z.778306)

08-03-2024 – Verkiezingen Europees Parlement: Stemmen bij volmacht

08-03-2024 – Verkiezingen Europees Parlement: Ondersteuningsverklaringen

08-03-2024 – Verkiezingen Europees Parlement: Stemmen met een kiezerspas/aanvragen vervangende stempas

08-03-2024 – Stinsenwei 11 te Harich: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240019)