Nieuwe woonruimte door herbestemming

15-03-2024 JOURE – De provincie Fryslân stelt €410.000,- beschikbaar voor het bouwen van zelfstandige woningen in bestaande gebouwen, zogeheten herbestemming. Zo kan snel nieuwe woonruimte worden gerealiseerd en krijgen leegstaande gebouwen een nieuwe functie. De regeling wordt 18 maart 2024 opengesteld.

Bij de openstelling van de regeling Herbestemming in 2022 was er veel belangstelling. De provincie verwacht daarom dat ook deze regeling voorziet in een behoefte. Door deze transformatie van bestaande gebouwen kan snel op duurzame wijze nieuwe woonruimte worden gerealiseerd. En door leegstaande gebouwen een nieuwe bestemming te geven kan ook verpaupering binnen dorpen en wijken worden voorkomen. Dit komt de leefbaarheid ten goede. 

Gedeputeerde Sijbe Knol: “Der binne noch in soad gebouwen dy’t troch in ferbouwing oanpast wurde kinne foar it wenjen. We wolle eigeners fan gebouwen dy’t har eardere funksje kwyt rekke binne, stimulearje om der wenningen fan te meitsjen. Sa kinne we fluch nije wenten meitsje, tichtby besteande foarsjennings.” 

Het gaat om een bedrag van €410.000,- waarmee een bijdrage voor in totaal 27 woningen kan worden aangevraagd. Met de subsidie kunnen initiatiefnemers een bestaand gebouw, of een gedeelte daarvan, transformeren van niet-woonruimte naar één of meer zelfstandige woonruimten.