Stichting Westermeer verstrekt € 134.930,00 aan subsidies.

15-03-2024 JOURE – Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar eerste vergadering van 2024 een negentiental subsidies toegekend. De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 240.000,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van negentien aanvragen. De toekenningen betreffen:

A. VVV Waterland van Friesland
Voor het realiseren van een nieuw inspiratiepunt te Langweer heeft Stichting Westermeer een bijdrage van €9.500,00 toegezegd.

B. Toneelvereniging Langweer
Voor de renovatie van de toneelruimte in Langweer heeft Stichting Westermeer een bijdrage van €4.200,00 toegezegd.

C. Dorpsbelang Tjerkgaast
Voor de verduurzaming van Dorpshuis ’t Spantsje te Tjerkgaast heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €7.000,00. 

D. VV Renado
Voor de aanschaf van een nieuwe tent heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €660,00.

E. Trijegeaster Tennis Vereniging Ouwsterhaule
Voor het vervangen van de gravel toplaag en de drainage van de tennisbanen heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €13.000,00.

F. Tennisvereniging De Greveling
Voor het vervangen van het enkele glas door HR++ glas (verduurzaming gebouw) heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €4.000,00.

G. Stichting Het Kofschip bru
Voor het aanschaffen van de rondvaartboot “de Simmerwille” heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €15.000,00.

H. Showband Con Spirito
Om de vereniging uit te breiden met 2 zogenaamde G-groepen heeft Stichting Westermeer een bijdrage van €9.400,00 toegezegd.

I. Stichting Urgente Noden Friesland (SUN)
Voor de noodhulpverlening aan inwoners binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân (inclusief Terherne) staat Stichting Westermeer jaarlijks garant voor een maximum bedrag van €6.000,00.

J. Stichting Abe Sjipkop
Voor de organisatie van de dodenherdenking en het bevrijdingsfeest met Mudrun heeft Stichting Westermeer een bijdrage van €3.570,00 toegezegd.

K. Stichting Hof en Hiem (locatie Woonzorgcentrum Doniahiem)
Voor de organisatie van een “bewonersvakantie” heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €1.000,00.

L. Stichting Dorpskrant De Zakenman
Voor de verbetering/vernieuwing van de website heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €1.900,00.

M. Vereniging In de Vrijloop
Voor de aanschaf van een nieuwe kooiliftinstallatie heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 15.000,00.

N. Stichting Penninga’s Molen
Voor de inrichting van het activiteitencentrum heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €15.000,00.

O. Interkerkelijk Koor Langweer
Voor de organisatie van een concert op zaterdag 1 juni 2024 en de organisatie van een reünie met een tentoonstelling in verband met het veertig jarig bestaan van genoemde vereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €3.400,00.

P. Stichting Skûtsje Haskerlân
Voor de organisatie van het 100  jarig jubileum van “Skûtsje de Oeral Thús” heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €1.000,00.

Q. Vereniging voor Volksvermaken Langweer
Voor de organisatie van de “Langweerder Merke” met als hoogtepunt op donderdag- en vrijdagavond de praalwagenoptocht heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €3.400,00.

R. VVV Sint Nicolaasga  
Voor de aanschaf van nieuwe feestverlichting (de oude feestverlichting zal worden vervangen door LED-verlichting) heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €6.900,00.

S. Plaatselijk Belang Vegelinsoord
Voor de verduurzaming van Dorpshuis de Sethage te Vegelinsoord heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van €15.000,00.

Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied.

Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten ’tot nut van het algemeen’.