De Himmelsters

11-03-2024 JOURE – Grut is de skrik, as blykt dat Anita dea op it húske sit. Wat is der bard en wat moatte se no dwaan? Yn ‘De Himmelsters’ sjogge wy fjouwer froulju, dy’t op de ôfdeling Hûshâlding fan in middelgrutte ûnderwiisynstelling wurkje. Se komme nei de simmerfakânsje wer foar it earst op it wurk.

Gewoanwei binne se altyd mei syn fiven, mar ien fan harren, Anita, komt net opdaagjen. Grut is de skrik, as blykt dat Anita dea op it húske sit. Wat is der bard en wat moatte se no dwaan? En hoe kin it, dat gjinien har mist hat?

KAARTEN RESERVEARJE

In ‘De Schoonmaaksters’ zien wij vier vrouwen, die op de afdeling Huishouding van een middelgrote onderwijsinstelling werken. Ze komen na de zomervakantie weer voor het eerst op het werk. 

Normaal gesproken zijn zij met z’n vijven, maar één van hen, Anita, komt niet opdagen. Groot is de schrik, als blijkt dat Anita dood op het toilet zit. Wat is er gebeurd en wat moeten ze nu doen? En hoe kan het, dat niemand haar heeft gemist?

– Vrijdag 15 maart om 20.00 uur
– Zaterdag 16 maart om 20.00 uur

Prijzen
– Zaterdag 9 maart om 20:00 uur met muzikale afsluiting: €15,00
– Zondag 10 maart om 15:00 uur matinee: €12,50
– Vrijdag 15 maart om 20:00 uur: €12,50
– Zaterdag 16 maart om 20:00 uur met muzikale afsluiting: €15,00
– Tot 12 jaar: Gratis
– 12 t/m 17 jaar: 50% korting