160 Miljard investering voor stroomnet Tennet

11-03-2024 JOURE – TenneT gaat de komende 10 jaar het hoogspanningsnet verbeteren en gaat een bedrag van 160 miljard euro investeren. Door het toenemende elektriciteit gebruik en opwekking is er een sterk groeiende vraag naar transport- en aansluitcapaciteit op het net. Ze iwllen dan ook graag de capaciteit van het net vergroten. Er zijn honderden projecten die zo snel mogelijk tot uitvoering moeten worden gebracht.

Op bepaalde plekken ontstaan ‘files’ op het Friese hoogspanningsnet, waardoor extra transportcapaciteit noodzakelijk is. Om dit probleem aan te pakken, werken we samen met regionale netbeheerder Liander om het Friese elektriciteitsnet te versterken.

Het bedrijf verzwaard bestaande hoogspanningsstations en bouwen nieuwe stations onder andere bij Leeuwarden en Bolsward. Er wordt onderzoek gedaan naar de aanleg van een 380 kV-verbinding tussen Groningen (Vierverlaten) en Flevoland (Ens) door Friesland. Dat is het grootste landproject dat het bedrijf de aankomende jaren ontwikkelen en het levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de Nederlandse hoogspanningsinfrastructuur.  

TenneT investeerde in 2023 EUR 7,7 miljard (EUR 2,9 miljard in Nederland en EUR 4,8 miljard in Duitsland). De jaarlijkse investeringen zullen groeien tot ten minste EUR 10 miljard. De sterke toename van de investeringen in 2023 komt door hogere investeringen in netuitbreidingen op land en op zee, zoals het 2GW-programma.