Meer verzuim agrarische en groene sector in 2023

11-03-2024 JOURE – Het gemiddelde verzuimpercentage van werknemers in de groene en agrarische sector is voor het jaar 2023 uitgekomen op 5,32% voor de eerste twee ziektejaren. Dit betekent een stijging ten opzichte van 2022 toen het gemiddelde verzuimpercentage nog 5,22% bedroeg. Dit is vergelijkbaar met de landelijke verzuimcijfers waarbij sinds 2022 voor het eerst in 20 jaar de grens van 5% is overschreden.

Het hoogste ziekteverzuimpercentage in het jaar 2023 werd vastgesteld in de sectoren zorgboerderijen met 7,28%, gevolgd door bos en natuur met 5,89%. Het laagste ziekteverzuimpercentage heeft de sector fruitteelt met 3,04%. Het onderzoek is uitgevoerd onder 946 bedrijven met in totaal 9788 werknemers.

De stijging van het verzuim wordt grotendeels veroorzaakt door de vergrijzing van de werkende Nederlandse beroepsbevolking. Het risico op verzuim neemt toe naarmate werknemers langer doorwerken. Het verzuim stijgt bijna recht evenredig met de leeftijd. In 2023 is 22,3% van de medewerkers 56 jaar of ouder, in 2022 is dit nog 21,7%. Het verzuim bij 60-plussers is met 9,33% bijna tweemaal zo hoog als het gemiddelde van 5,32% dat voor alle werknemers.

Oudere medewerkers verzuimen gemiddeld langer. Oorzaken liggen niet alleen in het werk, maar ook in een toename van het risico op chronische ziekten naarmate de leeftijd toeneemt. Gezien het feit dat de gemiddelde leeftijd van werkenden in de oudere leeftijdscategorieën de komende jaren verder stijgt, is de verwachting dat het verzuim in de toekomst ook verder toeneemt. 

Spanningen en stress veroorzaken meer verzuim in 2023 in het eerste ziektejaar. Psychische klachten bepaalden voor 20,5% de eerstejaars ziektedagen. In 2022 was dit nog 18,0%. Voor de tweedejaars ziektedagen bij psychisch verzuim is er een daling van 24,2% in 2022 naar 19,5% in 2023. Schaarste op de arbeidsmarkt speelt ook een rol bij psychisch verzuim. Het legt druk op het personeel om het werk voor elkaar te krijgen. En daarbij spelen er ook andere zaken zoals inflatie, stikstofcrisis en de energiecrisis die ook impact hebben op werkenden.

In 2023 hebben 618 medewerkers zich drie keer of vaker ziek gemeld. In het jaar 2022 betrof dit 449 medewerkers en in 2021 nog 230 medewerkers. Deze stijging is alarmerend. De totale verzuimduur van het eerste en tweede ziektejaar van de afgeronde verzuimgevallen komt in het jaar 2023 uit op een gemiddelde van 35,7 kalenderdagen, ten opzichte van 30,2 kalenderdagen in 2022. De gemiddelde verzuimduur van het eerste ziektejaar is in 2023 gestegen naar 22,0 kalenderdagen ten opzichte van 19,4 kalenderdagen in 2022.