In gesprek over geld in De Fryske Marren

11-03-2024 JOURE – Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart is het in Nederland de Week van het Geld, een initiatief van Wijzer in Geldzaken. Dit is een uitstekend moment om in gemeente De Fryske Marren nog meer bewustwording te creëren rondom geldzaken. Daarvoor zijn er in de Week van het Geld op verschillende plekken in de gemeente portemonnees te vinden.

Portemonnees met waarde
De portemonnees met waarde zwerven door de gemeente. Het idee is geïnspireerd op dat van de happy stones. Het is een samenwerking met Sociaal Werk De Kear en verschillende voorzieningen in de gemeente, die zich inzetten voor meedoen en geldzaken. Voorbeelden zijn Humanitas Thuisadministratie, stichting voedselbanken, stichting Leergeld, kledingbank Sint Nicolaasga en nog meer. De beurs bevat visitekaartjes met gegevens van deze organisaties. Als rondkomen met weinig geld een uitdaging wordt, is het fijn om te weten welke hulpbronnen er in de buurt te vinden zijn.

Als degene die de portemonnee gevonden heeft zelf voldoende heeft, dan kan diegene de portemonnee aan iemand anders geven die het goed kan gebruiken. Zo bereiken we met elkaar zoveel mogelijk mensen.

“It is in moaie aksje wêrby ’t ynwenners fan De Fryske Marren in soad profyt hawwe kinne fan alle regelingen dy ’t der binne rûnom jild. Der is faak mear mooglik as je tinke”, sa seit wethâlder Luciënne Boelsma.

Portemonnees van oud bankleer
De portemonnees zijn tot stand gekomen in samenwerking met Pastiel. Het naaiatelier heeft voor de actie tweehonderd portemonnees gemaakt van oud bankleer. Daardoor is de actie ook nog eens duurzaam. Degene die de portemonnee gevonden heeft, mag deze natuurlijk in gebruik nemen!

Vragen?
Heeft u vragen over de beurs met waarde of wil je hierover in gesprek met een buurtwerker? Neem dan contact op met Sociaal Werk De Kear via info@sociaalwerkdekear.nl. Op de pagina geldzaken vindt u een overzicht van de verschillende regelingen die er zijn om u te helpen. Heeft u zorgen over uw geldzaken? Wij kunnen u helpen. Neem contact op met het sociaal wijkteam via 14 05 14.