Prognoseprijs pootgoedtelers HZPC bedraagt 50,70 euro per 100 kilo

05-03-2024 JOURE – De prognoseprijs voor pootgoedtelers van HZPC Holland voor de oogst van 2023 is 50,70 euro per 100 kilo. Deze prijs is ruim 35% hoger dan de prijs van oogst 2022. De opbrengsten in kilo per hectare van oogst 2023 liggen beduidend lager dan vorig jaar en voorgaande jaren. Dit is maandag 4 maart tijdens het webinar voorafgaand aan de telersvergaderingen bekendgemaakt. Eind juni wordt de definitieve prijs bekendgemaakt. 

De prognoseprijs is de verwachte prijs over het gemiddelde van alle in poolverband geteelde rassen en kwaliteiten in de potermaat klasse S tot en met A. De prijs is exclusief btw en vóór afdracht van de kwekerslicentie. De prijs per ras, maat en kwaliteit wordt bepaald volgens een afgesproken systeem tussen HZPC en telers, waarbij vergoedingen voor verpakken en bewaren nog apart worden verrekend.

Het groeiseizoen van 2023 kende een late start door een nat voorjaar, gevolgd door een droge, warme periode. Hierdoor vormden de aardappelen relatief weinig knollen per plant. Dit leidde over het algemeen tot lage opbrengsten per hectare; weinig knollen in de potermaten en veel knollen in de bovenmaten. De opbrengstverschillen tussen de telers zijn erg groot.

Er is een aanzienlijke hoeveelheid pootaardappelen afgekeurd of gedeclasseerd vanwege ziektes. Deze declasseringen worden deels veroorzaakt door weersomstandigheden en deels doordat er minder gewasbeschermingsmiddelen zijn toegestaan om ziektes te voorkomen.

Vanwege de lage opbrengsten en de grote hoeveelheid bovenmaten is het een uitdagend verkoopseizoen. Afnemers geven namelijk voorkeur aan aardappelen in de potermaten. Ze wensen zo min mogelijk bovenmaten. Verkoopprijzen van bovenmaten liggen aanzienlijk lager dan die van potermaten. Toch streeft HZPC ernaar om zowel de potermaten als bovenmaten te verkopen als pootaardappelen. Dit om haar klanten te bedienen. 

Het totale areaal pootaardappelen in Noordwest-Europa is afgelopen jaar gedaald. In 2024 wordt er wederom een daling verwacht. Het beperkte aanbod creëert gunstige verkoopvooruitzichten voor de pootgoedteler in Nederland voor het komende jaar.