Officiële bekendmakingen week 8 (2024)

23-02-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

23-02-2024 – Tramdijk-Oost te Lemmer: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.781048)

23-02-2024 – Oude Balksterweg 2 te Oudemirdum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een receptie bij de camping (OV 20230262)

22-02-2024 – Stinsenwei 8 te Harich: verleende vergunning realiseren van een uitbouw (OV 20230588)

22-02-2024 – Bloksleat 4 te Broek: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een monomestvergister (legalisatie) (OV 20230727)

22-02-2024 – De Molier 1 te Langweer: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20230732)

22-02-2024 – Beuckenswijkstraat 17 te Sondel: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning slopen van de bestaande bijgebouwen en verbouwen van de bestaande woning (OV 20230222)

22-02-2024 – Marwei 86 te Delfstrahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen van het gebruik (OV 20240008)

22-02-2024 – Bestemmingsplan Ruigahuizen – Rûchhústerwei 9

22-02-2024 – Doraweg 5 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de ligboxenstal (OV 20230650)

22-02-2024 – De Achte 8 te Terherne: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een schuur (OV 20230553)

22-02-2024 – de Burde te Bakhuizen (kadastrale aanduiding: BAL00/K/1443): verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20230722)

22-02-2024 – Boarnsweachsterdyk 25, 8526 GA Boornzwaag: melding realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. (Z.780797)

22-02-2024 – Tjongerpad te Delfstrahuizen: melding toepassen van grond voor het ophogen van de kade. (Z.780576)

21-02-2024 – Tjongerpad te Delfstrahuizen: melding toepassen van grond voor het ophogen van de kade. (Z.780562)

21-02-2024 – Plattedijk 13, 8531 PB Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een welkomstbord en vlaggenmasten . (Z.780412)

20-02-2024 – Markant 54, 8561 HD Balk: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel en verbreden van de berging . (Z.779845)

20-02-2024 – Haveningang Tsjûkepôle, Sint Johannesga (JHN00) A 6165: melding Baggeren haveningang Tsjûkepôle op het Tsjûkemar . (Z.780480)

20-02-2024 – Parkstraat26 t/m 30, 32 t/m 36, 52 t/m 56, 58 t/m 64, 72 t/m 78, 80 t/m 86, 90 t/m 96, 106 t/m 110, 112 t/m 118, 120 t/m 126 te Lemmer

20-02-2024 – Wytikkersfeart en Spoekhoekster-Feart, Balk (BAL00) L 1625, Balk (BAL00) L 753, Balk (BAL00) L 766, Balk (BAL00) L 925, Balk (BAL00) L 751, Balk (BAL00) L 1360:

20-02-2024 – Oasingaleane 6, 8525 EL Langweer: aanvraag omgevingsvergunning verhuren van het bijgebouw als B&B. (Z.780212)

20-02-2024 – Beuckenswijkstraat 2833, 8565 GN Sondel: aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden van de recreatiewoning d.m.v. een berging. (Z.779828)

20-02-2024 – Reguliere procedure – Aanvraag omgevingsvergunning

19-02-2024 – Polderkade te Idskenhuizen: aanvraag ophogen polderkade. (Z.779835)

19-02-2024 – Agenda raadsvergadering

19-02-2024 – Reguliere procedure – Aanvraag omgevingsvergunning

19-02-2024 – Agenda Petear