Ruim 8% minder schapen in 2023

24-02-2024 JOURE – Het aantal schapen is in 2023 met 8,4% afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Deze daling is onder andere het gevolg van het blauwtongvirus dat sinds september 2023 heerst in Nederland. Er waren ook minder varkens en runderen dan in 2022. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

Op 1 december 2023 telde Nederland ruim 662.000 schapen. Het aantal schapen dat gehouden wordt voor de melk en het aantal schapen tot zeven maanden is niet of nauwelijks gedaald. Met name de groepen tussen de zeven maanden en één jaar en ouder dan één jaar zijn in aantal afgenomen. 

Het blauwtongvirus heerst onder herkauwers, zoals schapen, geiten en koeien. Het virus kan voornamelijk voor schapen dodelijk zijn. De impact van het virus op het aantal geiten is beperkt: de geitenstapel is met 1,6% afgenomen ten opzichte van 2022. Deze daling is in lijn met de afname van het jaar ervoor.

Het aantal runderen en varkens nam vorig jaar licht af. Op 1 december 2023 was het aantal runderen vergeleken met een jaar geleden met 0,7% gedaald naar 3,7 miljoen. De omvang van de rundveestapel schommelt sinds 2018, na de invoering van het fosfaatreductieplan, rond dit aantal. De daling van het afgelopen jaar is met name zichtbaar in de melkveehouderij. Het aantal stuks jongvee voor de melkveehouderij lag 1% lager en het aantal melk- en kalfkoeien daalde met 1,5%.

Ook de varkensstapel werd kleiner. Begin december waren er bijna 10,5 miljoen varkens, ongeveer 2,2% minder dan een jaar eerder.