Fosfaat- en stikstofexcretie blijft vermoedelijk onder plafond voor 2023

19-02-2024 JOURE – Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de vierde kwartaalrapportage 2023 over de fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel gepubliceerd. De verwachting is dat er 145,1 miljoen kilogram fosfaat en 467,4 miljoen kilo stikstof via dierlijke mest is geproduceerd in 2023. Zowel de hele Nederlandse veestapel, als ook de sectoren melkvee, varkens, pluimvee en ‘overig’ blijven onder het plafond dat Nederland met de Europese Commissie voor 2023 is overeengekomen. 

De cijfers van het CBS betreffen een momentopname over geheel 2023 op basis van de op 1 januari 2024 beschikbaar gekomen nieuwe en actuele gegevens over de omvang van de rundveestapel, de melkproductie per koe en de beschikbaarheid en samenstelling van krachtvoer en ruwvoer. De definitieve cijfers over de excretie aan stikstof en fosfaat in mest over 2023 zullen naar verwachting eind juni 2024 beschikbaar zijn.