FrieslandCampina sluit 2023 af met verlies

20-02-2024 JOURE – Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft in 2023 een nettoverlies van 149 miljoen euro geleden, tegenover een winst het jaar ervoor. De eenmalige kosten van 136 miljoen euro voor een reorganisatie en lagere omzet drukten op de resultaten, zo blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf op dinsdag publiceerde. De netto-omzet daalde met 7,1% naar 13,1 miljard euro, onder meer door lagere volumes, de verkoop van Duitse bedrijfsonderdelen en ongunstige ontwikkelingen in de consumentenmarkten.

Het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina kwam uit op 75 miljoen euro. Het resultaat werd negatief beïnvloed door het verschil tussen de prijs die het bedrijf aan de leden-melkveehouders betaalde en de marktprijzen die voor basiszuivelproducten werden bedongen. Ook de verkoop van dure voorraden in een markt van lagere prijzen en ongunstige valuta-effecten drukte het bedrijfsresultaat.

Voor 2024 verwacht de zuivelonderneming dat de melkproductie in de belangrijkste landen voor de zuivelexport onder druk blijft staan, terwijl de vraag naar zuivel wereldwijd naar verwachting licht zal groeien. De kosten voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen en transport zullen naar verwachting wel stijgen.