Europese Commissie vindt milieuwetgeving in Nederland niet helder

13-02-2024 JOURE – De mogelijkheden om in Nederland bij milieu klachten naar de rechter te stappen in Nederland voldoen niet aan de Europese eisen. De Europese Commissie wil dat duidelijker wordt bij welke rechter individuen en organisaties met zulke klachten terechtkunnen. Het gaat om partijen die bijvoorbeeld met een klacht een beroep doen op de Europese Kaderrichtlijn Water, de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn of de Afvalstoffenrichtlijn.

De Europese Commissie heeft Nederland een aanmaning gestuurd om de boel binnen 2 maanden op orde te brengen. De brief is een start van een inbreukprocedure, waarmee de Europese Commissie lidstaten tot de orde kan roepen, als ze Europese wetgeving of verdragen onvoldoende naleven. Uiteindelijk kan de Europese Commissie een procedure aanspannen bij het Europese Hof van Justitie.

In Nederland is vaak niet duidelijk of beroep bij de rechter betreffende Europese wetten bij de bestuursrechter of bij de civiele rechter moeten worden gedeponeerd. Nederland overtreedt daarmee afspraken in het Verdrag van Aarhus waar voorwaarden over informatie, publieke participatie in besluitvorming en toegang tot de rechter is geregeld, zo stelt de Europese Commissie.