3.000 extra woningen in Friesland

10-02-2024 JOURE – De Provincie Fryslân heeft aangegeven 3000 extra woningen te bouwen. Dit komt boven op het aantal van 17.700 woningen die eerder aan de (demissionair) minister De Jonge waren toegezegd. Huidige cijfers geven aan dat er meer woningen moeten worden gerealiseerd dan eerder verwacht. Volgens gedeputeerde Knol ligt Friesland op schema met het realiseren van woningen.

Afgelopen 2 jaar zijn er 4000 woningen in Friesland bij gekomen. Hij heeft aangegeven dat er mogelijk meer tijd nodig is dan het tijdspan welke de minister heeft aangegeven. Ondanks dat de woningbouw op schema ligt, zijn de omstandigheden voor het bouwen van woningen niet ideaal gezien de rente die is toegenomen en bestemmingsplannen worden door gebrek aan personeel moeilijker te realiseren.

De Provincie zal in gesprek gaan met diverse gemeente om een verdeling te maken voor het realiseren van extra woningen. Er is dan ook aan de minister gemeld dat er extra financiële middelen nodig zijn om aan de wens van de minister te kunnen voldoen.