Officiële bekendmakingen week 6 (2024)

09-02-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

08-02-2024 – Boarnsweachsterdyk 44, 8526 GB Boornzwaag: aanvraag vergunning vergroten van de woning. (Z.777994)

08-02-2024 – Sinnebuorren, achter Midstraat 129 en 131, Joure: aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 kleine bedrijfsruimtes en 2 appartementen

08-02-2024 – Harddraversweg 57, 8501 CL Joure: aanvraag vergunning vervangen en vergroten van een dakkapel. (Z.777574)

08-02-2024 – Tolhûswei 5, 8501 ZP Joure: aanvraag vergunning restylen van het pand. (Z.778306)

08-02-2024 – ’t Buitenland 33, 8556 XZ Sloten: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen op plat dak. (Z.777764)

08-02-2024 – Mokkebank te Mirns: verleende vergunning uitvoeren van werkzaamheden en realiseren kunstwerken t.p.v. de Mokkebank (IJsselmeer) (OV 20230476/)

07-02-2024 – de Burde te Bakhuizen (Kadastrale aanduiding: BAL00/K/1443): verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20230722)

07-02-2024 – OV 20220799 Troelstraweg 7 te Teroele – verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning.

07-02-2024 – Strjitwei 10 te Tjerkgaast: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke membraanontgassingsunit en ontijzeringsinstallatie op drinkwaterproductie

07-02-2024 – Beuckenswijkstraat 17 te Sondel: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning slopen van de bestaande bijgebouwen en verbouwen van de bestaande woning

07-02-2024 – Lubertus van Beekstrjitte 33 te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4723): verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20230529/)

07-02-2024 – Hoge Dijk 72 te Sintjohannesga: verleende vergunning aanleggen van een oprit (OV 20230741/)

07-02-2024 – Tjeukemeerstraat 5 te Lemmer: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230646/)

07-02-2024 – De Grie 30 Sintjohannesga: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240010)

07-02-2024 – OV 20220788 Bolwerk Zuidzijde 77a Sloten – verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning

07-02-2024 – Midstraat 40 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240009)

07-02-2024 – Pôlle 12 te Rotsterhaule: verleende vergunning herbouwen van de afgebrande woning (OV 20230715/)

07-02-2024 – Stinsenwei 16 te Harich: verleende vergunning kandelaberen/ernstig snoeien van bomen (i.v.m. overlast afgebroken takken ) (OV 20230648/)

07-02-2024 – Rectificatie: Welleweg 6 te Vegelinsoord: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230136)

05-02-2024 – De Hege Bouwen 2 A te Nijemirdum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een vervangende ontvangstloods (OV 20230729)