Officiële bekendmakingen week 5 (2024)

02-02-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

02-02-2024 – De Hege Bouwen 2 A te Nijemirdum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een vervangende ontvangstloods (OV 20230729)

02-02-2024 – Mandaatbesluit inzake de inkoop van trapliften

01-02-2024 – Opheffing van het adres in Nederland van: Halil Kara

01-02-2024 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit intrekking GPP op kenteken – Lemmer

01-02-2024 – Opheffing van het adres in Nederland van: Nouri Hesen

01-02-2024 – Tsjillânleane 34, 8525 GR Langweer: aanvraag vergunning verlengen van de tijdelijke vergunning voor een zorgunit. (Z.777135)

01-02-2024 – Kameleonplein 1 te Terherne: verleende terrasvergunning (TV 20240001/)

31-01-2024 – Grietenijdijk 5 te Bantega: verleende evenementenvergunning houden van een toneelvoorstelling op 7,8,9,12,15,16,19,22 en 23 maart 2024 (EV 20240005)

31-01-2024 – Taanderij te Lemmer (kad.aand. OTZ00/D/3192): verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20230707)

31-01-2024 – De Oergong 10 t/m 48 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning voor het gewijzigd uitvoeren van eerder verleende omgevingsvergunning OV 20200815 (OV 20230644)

31-01-2024 – Morseweg 1 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20230653/)

31-01-2024 – Lyklamawei 5 te Nijemirdum: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240004)

31-01-2024 – Weversblêd 4 te Delfstrahuizen: verleende vergunning uitbreiden van het vlonder aan weerszijden met een totale oppervlakte van 43m2 (OV 20230662/)

31-01-2024 – De Merk 13 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240007)

29-01-2024 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Oosterzee

29-01-2024 – Voornemen aangaan overeenkomsten percelen landbouwgrond

29-01-2024 – Gemeente De Fryske Marren – diverse parkeerplaatsen – Echtenerbrug, Rijs, Goingarijp en Sint Nicolaasga

29-01-2024 – Agenda Petear