Melkveehoudersorganisaties doen appèl op minister Adema in mestcrisis

02-02-2024 JOURE – De melkveehouderijsector in Nederland luidt de noodklok bij minister Adema van LNV. Nieuwe mestregels van de Europese Unie brengen de boeren in grote problemen. Ze mogen sinds kort veel minder dierlijke mest op hun land brengen, maar het overschot aan mest kunnen ze niet kwijt. 

Alle organisaties van melkveehouders en de Nederlandse Zuivelorganisatie vragen minister Adema om op zeer korte termijn binnen de Europese Commissie en de Europese Raad duidelijk maken dat een aantal desastreus uitwerkende Europese regels opgeschort moeten worden omdat er duizenden Nederlandse melkveebedrijven in gevaar komen.

Het probleem is volgens de melkveehouders ontstaan doordat boeren in kort tijdsbestek door Europese wetgeving verplicht worden minder dierlijke mest te gebruiken op hun gronden. De dierlijke mest die te veel is moeten zij tegen hoge kosten afvoeren. In plaats daarvan mogen ze wel meer kunstmest gebruiken.

Europese regelgeving schrijft ook voor dat boeren verplicht grond uit productie moeten nemen in de vorm van bufferstroken langs waterlopen die niet mogen worden bemest. Effectieve plannen van de Nederlandse regering om de problemen op te lossen ontbreken. De belangenorganisaties eisen daarom dat Adema bij de Europese Commissie en de Europese Raad gaat aandringen op oplossingen.

De Nederlandse Zuivelorganisatie steunt de noodkreet van melkveehouders. De melkveehouders willen directe opschorting van de maatregel om langs waterlopen bufferstroken in te stellen. Ook willen ze een gelijke behandeling van kunstmest en dierlijke mest.