Veel boeren ervaren druk op gezinsleven door veranderde regelgeving

03-02-2024 JOURE – In een onderzoek van de Sterke Erven Monitor van Agrio, dat in samenwerking met Hammer market intelligence is uitgevoerd en waar 1.362 Nederlandse boeren aan deelnamen geeft 55% van de ondervraagden aan druk op het gezinsleven te ervaren door de omstandigheden waaronder ze momenteel hun bedrijf moeten voeren.

De Kaderrichtlijn Water, waar de afbouw van derogatie mee samenhangt, is het grootste pijnpunt. Daar maakt 73% van de boeren zich daar zorgen over. Daarnaast heeft 67% zorgen over het stikstofbeleid. Verder noemt 64% de Wet natuurbescherming en 56% de Wet ammoniak en veehouderij.

In het onderzoek geeft 14% van de respondenten aan emigratie te overwegen en 4% ziet kansen in het verplaatsen van het bedrijf. Voor 18% is het extensiveren van het bedrijf een optie. Besparen op voerkosten en de energiekosten wordt door respectievelijk 59% en 51% als mogelijkheid gezien om zo goed mogelijk met de huidige omstandigheden om te gaan.