Friese subsidieregeling voor toekomstbestendige landbouw is aangepast

01-02-2024 JOURE – De Friese subsidieregeling voor het toekomstbestendig maken van landbouwbedrijven wordt aangepast. Met de regeling is onder meer subsidie mogelijk voor nieuwe windturbines op het erf. Ook stikstofkrakers en –strippers zijn nu alsnog subsidiabel. Het aanvragen van subsidie is nog mogelijk tot en met 12 februari.

In de oude voorwaarden stond voor windturbines een maximale tiphoogte van 15 meter. Hiermee werden onbedoeld gangbare agrarische windturbines uitgesloten, omdat die doorgaans een ashoogte hebben van 15 meter. Gedeputeerde Staten hebben nu besloten de regeling aan te passen, zodat alsnog aanvragen voor deze categorie windmolens mogelijk zijn.