De raad vergadert op 7 februari (Petear)

01-02-2024 JOURE – Een Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. De agenda en de laatste stand van zaken:

  • Bestemmingsplan Lemmer – Tramdijk Oost Fase 3
  • Bestemmingsplan Lemmer – Industrieweg 3
  • Vaststellen grondexploitatie en beschikbaar stellen krediet Oosterzee-West
  • Integraal veiligheidsplan 2024-2027
  • Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente De Fryske Marren 2024
  • Wijziging Centrumgemeenteregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF) 2022
  • Uitwerking decembercirculaire 2023

Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Petear 7 februari
Aanmelden om mee te praten vóór maandag 5 februari 10.00 uur. Schriftelijk reageren kan tot woensdag 7 februari 12.00 uur. U kunt de vergaderingen vanaf agendapunt 3, het gesprek raadsleden onderling en met het college, live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad. Uiteraard bent u van harte welkom om vanaf de publieke tribune het hele Petear te volgen.