Meer geld voor Fries op universiteit

30-01-2024 JOURE – In een brief geeft Minister Robert Dijkgraaf te kennen dan er structureel €340.000,- beschikbaar komt voor het Fries op de universiteit. Na een rapport wat verscheen van de Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW), welke aangeeft dat er zo snel mogelijk weer een universitaire opleiding voor het Fries moet komen. Daarnaast was er ook een oproep van Friese Kamerleden.

Omdat Fries de 2e rijkstaal is neemt de minister de aanbevelingen van het KNAW serieus em overweegt hij demogelijkheid voor een bachelor opleiding voor de Friese taal. 50 jaar geleden kon je nog aan 5 universiteiten de taal bestuderen, nu nog maar 1. In Groningen kun je de taal nog studeren als onderdeel van de studie voor minderheden en meertaligheid.

De komende 3 jaar zal er voor meer financiële ondersteuning worden gezocht. De KNAM geeft aan dat er ongeveer €650.000,- nodig is voor Fries als zelfstandig vak. De minister heeft aangegeven zich sterk te maken voor het vinden van extra financiële middelen.