Geen AZC in Rottum West

30-01-2024 JOURE – Tijdens de het petear van de gemeenteraad in de Hege fonnen in Lemmer, werd duidelijk dat de meerderheid van politieke partijen tegen de komst van een groot AZC op de locatie Rottum is. Het petear begon met een statement van het FNP waarin zij om verschillende redenen tegen de komst van een grootschalig AZC zijn.

Andere partijen zoals de VVD, Kleurrijk De Fryske Marren, Burgerpartij De Fryske Marren, Forum voor Democratie, D66, ChrinstenUnie gaven aan het geen goed idee te vinden om op deze locatie een AZC te vestigen. Alle partijen gaven aan wel voor opvang te zijn maar dan op kleinere schaal met het oog op draagvlak en diverse (landelijke) onderzoeken die over het onderwerp die er zijn geweest.

Bijna alle partijen zijn voor een kleinschaligere opvang van vluchtelingen. Hoe de verdere uitwerking zal zijn is nog niet bekend. Wellicht dat partijen op 11 maart met een motie of amendement een duiding mee willen meegeven.