De raad vergadert op 31 januari 2024

24-01-2024 JOURE – De gemeenteraad vergadert op woensdag 31 januari (Algemene Beschouwingen). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.00 uur. Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de agenda en per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of weer terug kijken.

De Algemene Beschouwingen is het moment voor de fracties om een politiek signaal te geven en de visie van de fractie naar voren te brengen. Het is ook het moment voor de fracties om het college wensen mee te geven voor de Begroting 2025. Er zal spreektijd worden gehanteerd. Het college krijgt de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen of een korte reactie te geven.

Uitzending vergadering
In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via de
website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.
Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd
dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd
bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten
de raadszaal.