Minister wil meer ambitie voor BFTK

16-01-2024 JOURE – Minister Hugo de Jonge wil meer ambitie voor ‘Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer’. 31 december 2023 liep de afspraken af voor de BFTK maar zal worden verlengd totdat er afspraken zijn gemaakt met de Provincie Fryslân. Volgens De Jonge lopen de onderhandelingen uit omdat er meer ambitie in de onderhandelingen worden meegenomen. Hij hoopt dan ook zo snel mogelijk de nieuwe afspraken te kunnen ondertekenen.

Zolang de nieuwe afspraken niet zijn ondertekend zullen de eerder gemaakte afspraken van kracht blijven. Vragen over het onderwerp werden gesteld omdat er veel Friese Kamerleden en voorvechters van het Fries uit de Tweede Kamer zijn verdwenen. De Jonge zegt daarvan op de hoogte te zijn. Volgens de minister is het ook belangrijk om zijn opvolger over het belang van de zorgplicht van het Fries. De Jonge zal een introductiedossier samen te stellen om zijn opvolger goed op de hoogte te brengen.