Officiële bekendmakingen week 2 (2024)

12-01-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

12-01-2024 – Overzicht (onder) gemandateerde bevoegdheden van het college in het kader van de Omgevingswet

11-01-2024 – Wikelerdyk 9a Balk: omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijk asielzoekerscentrum voor de duur van twee jaar (OV 20210839)

11-01-2024 – Beleidsregels Bijzondere Bijstand De Fryske Marren 2024

11-01-2024 – Verordening leges 2024

11-01-2024 – Besluit aanwijzing toezichthouders Fysieke leefomgeving van gemeente De Fryske Marren 2024

11-01-2024 – Beleidsregels voor het vaststellen van bouwkosten bij berekening leges.

11-01-2024 – Bovenkruier 19 te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/S/929): ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230141)

10-01-2024 – Lyklamawei 32 te Nijemirdum: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20230789)

10-01-2024 – Afvalstoffenverordening De Fryske Marren

10-01-2024 – It Sud 30 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/A/1591): verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20210436)

10-01-2024 – Buorren 69 te Terherne: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van het hotel/restaurant (OV 20230787)

10-01-2024 – De Rijlst 32 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20240001)

10-01-2024 – Opheffing van het adres in Nederland van: Â.G. Martins Afonso