Kleine daling in gemiddelde inkomen uit agrarisch bedrijf in 2023

19-12-2023 JOURE – In 2023 wordt het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid voor land- en tuinbouwbedrijven geraamd op 112.000 euro. Dat is 2.000 euro lager dan het gemiddelde inkomen van 2022. Het geraamde inkomen in 2023 is 37.000 euro hoger dan het gemiddelde voor de periode 2018-2022.

De verschillen in inkomens tussen de bedrijven zijn echter opnieuw groot. Zo wordt voor 20% van de bedrijven een inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid geraamd van minder dan 8.000 euro. Voor eenzelfde groep wordt een inkomen geraamd boven de 165.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid.

In 2023 verbeteren vooral de inkomens van varkens- en pluimveehouders fors. Dit komt door de combinatie van hogere prijzen voor biggen, vleesvarkens en eieren door een kleiner Europees aanbod en een daling van de voerprijzen. Ook fruittelers kennen een goed jaar door een kleinere productie in Europese landen, waardoor de prijzen van appels en peren flink zijn gestegen.

De inkomensverbetering in de glastuinbouw komt voornamelijk door lagere energiekosten in 2023 en voor bedrijven met een warmtekrachtinstallatie door hogere opbrengsten uit energieverkoop; door een goede verhouding tussen de prijs van het ingekochte gas en de verkoopprijs van elektriciteit.

Door lagere melkprijzen als gevolg van een hogere aanvoer van melk daalt het inkomen van melkveehouders. Dit geldt ook voor akkerbouwers, waarbij de kilogramopbrengsten dit jaar achterblijven door veel neerslag. Overigens liggen in beide sectoren de inkomens dit jaar nog wel boven het gemiddelde over 2018-2022.

Het onderzoek berekent het agrarisch inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Agrarische ondernemers en hun gezinsleden verrichten in de meeste sectoren vaak nog het merendeel van de arbeid zelf maar krijgen meestal geen salaris. Een arbeidskracht die in een jaar 2.000 uur of meer werkt, wordt gezien als één arbeidsjaareenheid. Het onderzoek deelt het inkomen uit bedrijf door het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheid. Op deze manier zijn de inkomens van verschillende bedrijfstypen beter met elkaar te vergelijken.