IMF-subsidie voor 14 projecten in regio Zuidwest-Fryslân

19-12-2023 JOURE – Vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt provincie Fryslân subsidie aan 14 initiatieven in de regio Zuidwest-Fryslân. Het gaat om projecten uit de derde subsidieronde van 2023. De initiatieven komen allemaal uit de mienskip en zorgen samen voor een investering van ruim €185.000,- in de leefbaarheid van Zuidwest-Fryslân. Eén van de gehonoreerde projecten is Blomryk Harich.

Met Blomryk Harich wil men de biodiversiteit in en rondom Harich een boost geven. Dorpsbewoners, jong en oud, gaan gefaseerd op verschillende plekken bloemrijke bermen creëren, fruitbomen- en struiken aanplanten en insectenhotels plaatsen. Daarnaast wordt er een ecologische proef- en pluktuin gemaakt die vrij toegankelijk is voor iedereen. Voor dorpsbewoners en toeristen worden de bankjes bij de kerk vervangen en komt er een klein tafeltje bij zodat men daar even kan genieten van de omgeving.  Dit zorgt voor meer sociale contacten en verbinding in het dorp.

Iepen Mienskipsfûns
De Provincie blijft de komende jaren investeren in de “mienskip” via het Iepen Mienskipsfûns. Op 31 januari 2024 wordt het voorstel voor het vernieuwde IMF van het college besproken in de Provinciale Staten. Het huidige IMF heeft zo’n 900 projecten opgeleverd die de Mienskip mooier hebben gemaakt. Doelstelling voor het toekomstige IMF is om nog meer naast de inwoner te staan als provinciale overheid en een investering te doen in de volle breedte voor een leefbaar Fryslân. Kijk voor meer informatie en inspirerende IMF-projecten op www.streekwurk.frl/imf (externe link).

Gehonoreerde Projecten Zuidwest Iepen Mienskipsfûns 3e openstelling 2023

ProjectIndienerTotale kostenGevraagde subsidie
Blomryk Harich Het hoofddoel van dit project is het bevorderen van biodiversiteit. Maar dat is zeker niet het enige doel: ook kennis over natuur, sociale contacten en verbinding in het dorp zijn doelen.Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen€  42.373,00€  16.950,00
Refit/verbouwing accommodatie TV Joure De vereniging wil zijn accommodatie toekomst-bestendig maken door het te verbouwen en tegelijk te verduurzamen. Zo kan het de komende 20 jaar plek bieden aan verschillende gebruikers. Deze subsidieaanvraag richt zich uitsluitend op de verbouwing van de accommodatie.Tennisvereniging Joure€  520.136,00€  35.000,00
Pingpop 2.0 Pingjum Jongeren uit Pingjum en Witmarsum e.o. leren musiceren  in een popband.Stichting Muziek Verbindt, Witmarsum€  63.300,00€  20.000,00
Bevorderen van de leefbaarheid in het dorp Scharsterbrug De leefbaarheid in Scharsterbrug wordt bevorderd d.m.v. het herinrichten van het schoolplein naar een natuurlijker, speelser, groenere en duurzamere omgeving.Oudervereniging O.B.S. De Brêge, Scharsterbrug€  94.587,00€ 31.000,00
Padelbaan TV Heeg Met het realiseren van een padelbaan wil de vereniging de mensen de kans bieden om te kunnen bewegen. Daarnaast is het een borging van de toekomst van de vereniging.Tennisvereniging Net yn ’t Net, Heeg€  156.690,00€  17.050,00
De Fryske Marren
Zuiderzeekust in augmented reality Een nieuwe wandel/fietsroute langs de IJsselmeerkust. De route bevat belevingspunten waarbij via een app leuke verhalen en historische feitjes tot leven komen. Wurkgroep Fryske Iselmarkust  € 15.473,65   €  5.894,50
Nieuwe start Wereldwinkel Joure De wereldwinkel is verhuisd naar een andere locatie en maakt daar een herstart met een nieuwe inrichting.Wereldwinkel, Joure  € 36.281,46  € 10.000,00
Speel- en ontmoetingsplek Bakhuizen Het schoolplein van de school wordt ingericht tot natuurlijk speel- en ontmoetingsplein.De subsidie is toegekend onder voorbehoud van toekenning van een gemeentelijke subsidie.BMS / De Toekomst, Bakhuizen  € 69.290,75  € 10.000,00
VV de Walde Oudega VV de Walde brengt verlichting aan rondom het hoofdveld zodat er op (vrijdag)avond wedstrijden kunnen worden gespeeld. V.V. De Walde, Oudega  € 23.673,92    € 9.105,50
 
Súdwest-Fryslân
In nije yngong De Volkstuinvereniging wil zichtbaarder zijn door het plaatsen van twee nieuwe  borden met logo bij beide tuiningangen (Himdyktún en Sudergotún).Daarnaast wil de vereniging het bestaande toegangshek vervangen voor een ijzeren hek.Volkstuin Vereniging IJlst e.o.€ 4.467,00    € 1.786,00
50 jaar wind in de zeilen De organisator wil het evenement toekomstbestendig maken door het duurzaam varen met traditionele schepen onder de aandacht te brengen. Daarnaast worden de havens langs het IJsselmeer en het bollengebied betrokken bij dit evenement.Zeilvaartcollege Workum e.o.€ 11.800,00    € 4.720,00
Tjipke Visser Kamer De Workumer kunstenaar Tjipke Visser is in het voormalig stadhuis geboren. In het naastgelegen vertrek wil men een kamer inrichten voor een vaste tentoonstelling over het leven van Tjipke Visser en over zijn dochter Marijcke Visser (tevens kunstenaar). Zij heeft twee unieke boekwerken samengesteld over de familie Visser.Oudheidkundige vereniging Warkums Erfskip    € 43.441,00  € 10.000,00
Koning Van Het gaat bij dit project om het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van 2 of 3 offline game-evenementen in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Dit project is bedoeld om gamende jongeren uit hun isolement te halen. Daarbij is het ook belangrijk dat de ouders erbij betrokken worden.Stg. Maatschappelijk Gamen    € 24.100,00    € 9.644,00
Oprichten Nij Talent Orkest Heeg Volwassenen leren samen een muziekinstrument te bespelen en in groepsvorm muziek te maken. Als afsluiting wordt een concert gegeven.CMV Crescendo Heeg    € 16.058,00    € 4.000,00