Ruim een op de drie onderwijsvacatures is voor voltijdbaan

18-12-2023 JOURE – In het schooljaar 2022/’23 ontstonden ruim 41 duizend vacatures in het onderwijs. Van alle vacatures was 36 procent voor een voltijdbaan (meer dan 0,8 fte). Het minst vaak ontstonden vacatures van maximaal 0,2 fte. Als alle vacatures in het onderwijs uitgedrukt worden in voltijdbanen, dan zijn dit ruim 29 duizend vacatures. Dit blijkt uit cijfers van het CBS over vacatures in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in het schooljaar 2022/’23 in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De meeste vacatures ontstonden binnen het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs, respectievelijk 18 en bijna 15 duizend. Dit is bijna 80 procent van alle onderwijsvacatures. Bij alle soorten onderwijs waren vacatures voor voltijdbanen de grootste categorie en vacatures voor banen met weinig uren de kleinste groep. Bij ongeveer 10 procent van de vacatures was onbekend hoeveel fte er maximaal gevraagd werd. Van alle mensen die in het onderwijs werken, had 42 procent een voltijdbaan in schooljaar 2022/’23.

Vooral vraag naar leraren in het basis- en voortgezet onderwijs
Naast leraren kunnen vacatures in het onderwijs ook zijn voor onderwijsassistenten, overige ondersteuners en directieleden. Bij twee op de drie vacatures in het basis- en voortgezet onderwijs werd gezocht naar een leraar. In het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, was dit in bijna de helft van de vacatures. Alleen binnen het mbo was er meer vraag naar overige ondersteuners dan naar leraren. Een overige ondersteuner is bijvoorbeeld een onderwijsbegeleider, roostermaker of een conciërge.

Meeste vraag naar leraren voor verplichte vakken
Bij ruim 40 procent van de vacatures in het voortgezet onderwijs werd gezocht naar een leraar voor een verplicht vak, een vak waarin iedere leerling eindexamen moet doen. De vakken Nederlands en Wiskunde zijn niet alleen verplicht, ook worden hierin de meeste uren les gegeven. Uit cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat 20 procent van alle lesuren in 2021 aan deze verplichte vakken werd besteed. De overige lestijd wordt besteed aan de overige achttien schoolvakken.

Binnen het mbo was er ook relatief veel vraag naar leraren voor de verplichte vakken Nederlands en Wiskunde. Daarnaast was er veel vraag naar leraren voor het vak Gezondheidszorg en welzijn, een vak uit de populaire studierichting Zorg en welzijn. Ruim een kwart van de mbo-studenten volgde deze studierichting in het studiejaar 2022/’23.