Bekendmakingen week 50 (2023)

15-12-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

14-12-2023 – Kortestreek 4 te Lemmer

14-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Oudega – It Stalt 3

14-12-2023 – Machtigingenbesluit FUMO register externe veiligheidsrisico’s

13-12-2023 – Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning bouwen van een portiersloge (OV 20230392/)

13-12-2023 – De Oergong 10 t/m 48 te Sint Nicolaasga: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning voor het gewijzigd uitvoeren van eerder verleende omgevingsvergunning OV 20200815 (OV 20230644)

13-12-2023 – De Hege Bouwen 4 te Nijemirdum: aanvraag vergunning aanplanten van bomen en struiken (OV 20230712)

13-12-2023 – Kade 5D en 7G te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van een aangebouwde garage en een aangebouwde berging te Sint Nicolaasga (OV 20230550)

13-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Sondel – Beuckenswijkstraat 60

13-12-2023 – Slachtedyk 28 a te Joure: beschikking maatwerkvoorschriften (MW 20210003)

13-12-2023 – Kortestreek 16 te Lemmer: aanvraag vergunning veranderen/verbouwen van de bestaande woning (OV 20230706)

13-12-2023 – Wredehof 30 te Rohel: aanvraag vergunning realiseren van een uitrit richting de Meerweg (legalisatie) (OV 20230709)

13-12-2023 – Ondermandaatbesluit FUMO 2023- gemeente De Fryske Marren

13-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Idskenhuizen – Lytse Buorren

13-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Rotstergaast – Schoterweg 48-50

13-12-2023 – Roggemole te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/2840): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20230448)

13-12-2023 – Buorren 29 te Terherne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230083)

13-12-2023 – Meenscharweg 37 te Vegelinsoord: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230130)

13-12-2023 – Mandaatbesluit FUMO 2023 gemeente De Fryske Marren

13-12-2023 – Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO voor de gemeentelijke deelnemers 2023

13-12-2023 – Lemmerweg 59 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden van de woning (afwijken van het bestemmingsplan) (OV 20230632/)

13-12-2023 – Kippenburg 5 te Oudemirdum: aanvraag vergunning verbouwen van de bestaande boerenhuizing tot 3 recreatieverblijven (OV 20230708)

13-12-2023 – Loswal, Sloten: verleende standplaatsvergunning (SV 20230017)

13-12-2023 – Taanderij te Lemmer (kad.aand. OTZ00/D/3192): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20230707)

13-12-2023 – Beleidsregels persoonlijke ondersteuning Participatiewet 2023 gemeente De Fryske Marren

12-12-2023 – Agenda raadsvergadering

12-12-2023 – Beleidsregels werknemersvoorzieningen Participatiewet 2023 gemeente De Fryske Marren

12-12-2023 – Beleidsregels reservering bedrijfsgrond bedrijventerrein Haskerveen

12-12-2023 – Beleidsregels verwervingskosten participatietrajecten Participatiewet gemeente De Fryske Marren 2023

12-12-2023 – Verordening liggelden afbouwsteiger Sluisweg 2024

11-12-2023 – Verordening precariobelasting 2024

11-12-2023 – Verordening leges 2024

11-12-2023 – Verordening havengelden 2024

11-12-2023 – Tsjamkedykje te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/1700): verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een waterretentiegebied en verbreden van een bestaande watergang. (OV 20230573)

11-12-2023 – Verordening reinigingsrechten 2024

11-12-2023 – Verordening brug- en sluisgelden 2024

11-12-2023 – Verordening rioolheffing 2024

11-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Industrieweg 3

11-12-2023 – Verordening watertoeristenbelasting 2024

11-12-2023 – Verordening veergelden 2024

11-12-2023 – Verordening toeristenbelasting 2024

11-12-2023 – Verordening marktgelden 2024

11-12-2023 – Verordening forensenbelasting 2024

11-12-2023 – Strjitwei 10 te Tjerkgaast: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke membraanontgassingsunit en ontijzeringsinstallatie op drinkwaterproductiebedrijf (voor de duur van 1 jaar) (OV 20230613)

11-12-2023 – Verordening lijkbezorgingsrechten 2024

11-12-2023 – Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024

11-12-2023 – Verordening afvalstoffenheffing 2024

11-12-2023 – Verordening precariorechten 2024

11-12-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Pampusstraat, Parkstraat

08-12-2023 – Ontwerp wijzigingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3 fase 2, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage .

08-12-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: G.P. Meligeni