FrieslandCampina wil in 2 jaar 1800 banen schrappen

12-12-2023 JOURE – FrieslandCampina is voornemens de kosten te verlagen door de komende twee jaar wereldwijd ruim 1.800 arbeidsplaatsen te verminderen, waarvan ongeveer 1.200 arbeidsplaatsen in 2024. Het betreft hier arbeidsplaatsen in vrijwel alle onderdelen van de organisatie. 

FrieslandCampina heeft eerder aangekondigd dat het vanaf 2026 een jaarlijkse bruto kostenbesparing van 400 tot 500 miljoen euro wil realiseren; hiervan kan 180 tot 200 miljoen euro worden toegeschreven aan de nu aangekondigde vermindering van arbeidsplaatsen. De kostenbesparingen zijn onderdeel van Expedition 2030, de aangescherpte strategie van de zuivelonderneming.

Een deel van de jaarlijkse besparingen zal nodig zijn om inflatie te compenseren. De resterende margeverbetering zal evenredig worden verdeeld tussen investeringen in duurzame groei en het verhogen van de nettowinst van de onderneming. Voor de realisatie van de kostenbesparingen worden in 2023 eenmalige kosten van maximaal 170 miljoen euro geboekt. Alle voorgenomen besluiten zijn onder voorbehoud van advies van de Centrale Ondernemingsraad en onderhevig aan lokale wet- en regelgeving.

Als gevolg van de tegenvallende resultaten in 2023 en bovengenoemde eenmalige kosten wordt er over 2023 geen contante nabetaling aan de leden-melkveehouders uitgekeerd.